Det vidste du ikke – om Kommunale Velfærdschefers nye navn og logo

Tina Juul Rasmussen, journalist

Af Tina Juul Rasmussen, journalist

tina@juul-kommunikation.com

Seneste nyt

Nedtælling til Årsmøde 2024

  
FSD – Foreningen af kommunale social-, sundheds- og arbejdsmarkedschefer i Danmark har aldrig været et mundret navn, uagtet at det nok var dækkende for foreningens virke. Det endte med en forkortelse, FSD, som ingen rigtig vidste, hvad betød. Og medierne skrev alt fra kommunale direktører til velfærdsledere om os.

Derfor satte hovedbestyrelsen en proces i gang med at skifte navn, og det nye – Kommunale Velfærdschefer – blev vedtaget på generalforsamlingen i oktober 2022. Men til et navn hører også et logo. Historien bag det nye logo er både kreativ og opbyggelig. Så hvis du er nysgerrig, så læs den her:

Til et navn hører et logo

Trods den vellykkede øvelse med at forkorte og forenkle foreningens navn hører navnet ‘Kommunale Velfærdchefer’ fortsat til i den relativt lange og indholdstunge ende. Det har betydning for udfaldsrummet, når det kommer til formgivningen af et logo.

Et velfungerende logo til foreningen som en del af en visuel identitet kalder på, at der indarbejdes et element eller et symbol, der ligger ud over selve navnetrækket. Afsættet for arbejdet med formgivningen har således handlet om at finde symbolik for de tre dele af foreningens navn:

Kommunal(e).
Velfærd(s).
Chefer.

Og herefter om at udvælge, sammensmelte og tegne symbolikken, så den fremstår i et harmonisk og æstetisk hele sammen med navnetrækket. Helt overordnet er der søgt et seriøst, tidssvarende, let og imødekommende udtryk i formgivningen.

De tre dele omsat til konkrete elementer

I det følgende vil I blive taget igennem nogle af de tanker og trin, der har været udslagsgivende for designet:

1. Kommunale Velfærdschefer

Krone, stat, kommuner, regioner, foreninger, forsvar, råd, loger, bevægelser, adel og en række andre institutioner har en lang og stolt tradition for at anvende heraldik i deres visuelle udtryk. Således har 94 af landets 98 kommuner et våbenskjold (aka. ‘våben’).

Våbenskjold udtrykker autoritet og stolthed. De signalerer, at man arbejder eller kæmper for en sag — de sender på nogle andre frekvenser, end almindelige logoer gør. I Danmark må alle tage et våben. Ydermere er skjoldets egentlige funktion at beskytte og passe på noget. Hvilket er en meget relevant association, når det kommer til velfærd.

Derfor:

2. Kommunale Velfærdschefer

Som visuel abstraktion på ‘velfærd’ udtrykkes begrebet typisk med et symbol som fx en smily, et hjerte eller en person, der holder armene oppe. Vi har valgt en anden og mindre klichéfyldt vej — et initial. ‘V’ for velfærd.

3. Kommunale Velfærdschefer

Chefer er ledere. Ledelse kan visuelt symboliseres som noget man navigerer efter; nærmere bestemt en ledestjerne:

Det samlede våben har således rod i alle dele af foreningens navn:

Hertil navnetrækket, sat i en passende typografi:

God fornøjelse med at bruge og udbrede det nye navn og logo!

Det vidste du ikke – om Kommunale Velfærdschefers nye navn og logo

Tina Juul Rasmussen, journalist

Af Tina Juul Rasmussen, journalist

tina@juul-kommunikation.com

FSD – Foreningen af kommunale social-, sundheds- og arbejdsmarkedschefer i Danmark har aldrig været et mundret navn, uagtet at det nok var dækkende for foreningens virke. Det endte med en forkortelse, FSD, som ingen rigtig vidste, hvad betød. Og medierne skrev alt fra kommunale direktører til velfærdsledere om os.

Derfor satte hovedbestyrelsen en proces i gang med at skifte navn, og det nye – Kommunale Velfærdschefer – blev vedtaget på generalforsamlingen i oktober 2022. Men til et navn hører også et logo. Historien bag det nye logo er både kreativ og opbyggelig. Så hvis du er nysgerrig, så læs den her:

Til et navn hører et logo

Trods den vellykkede øvelse med at forkorte og forenkle foreningens navn hører navnet ‘Kommunale Velfærdchefer’ fortsat til i den relativt lange og indholdstunge ende. Det har betydning for udfaldsrummet, når det kommer til formgivningen af et logo.

Et velfungerende logo til foreningen som en del af en visuel identitet kalder på, at der indarbejdes et element eller et symbol, der ligger ud over selve navnetrækket. Afsættet for arbejdet med formgivningen har således handlet om at finde symbolik for de tre dele af foreningens navn:

Kommunal(e).
Velfærd(s).
Chefer.

Og herefter om at udvælge, sammensmelte og tegne symbolikken, så den fremstår i et harmonisk og æstetisk hele sammen med navnetrækket. Helt overordnet er der søgt et seriøst, tidssvarende, let og imødekommende udtryk i formgivningen.

De tre dele omsat til konkrete elementer

I det følgende vil I blive taget igennem nogle af de tanker og trin, der har været udslagsgivende for designet:

1. Kommunale Velfærdschefer

Krone, stat, kommuner, regioner, foreninger, forsvar, råd, loger, bevægelser, adel og en række andre institutioner har en lang og stolt tradition for at anvende heraldik i deres visuelle udtryk. Således har 94 af landets 98 kommuner et våbenskjold (aka. ‘våben’).

Våbenskjold udtrykker autoritet og stolthed. De signalerer, at man arbejder eller kæmper for en sag — de sender på nogle andre frekvenser, end almindelige logoer gør. I Danmark må alle tage et våben. Ydermere er skjoldets egentlige funktion at beskytte og passe på noget. Hvilket er en meget relevant association, når det kommer til velfærd.

Derfor:

2. Kommunale Velfærdschefer

Som visuel abstraktion på ‘velfærd’ udtrykkes begrebet typisk med et symbol som fx en smily, et hjerte eller en person, der holder armene oppe. Vi har valgt en anden og mindre klichéfyldt vej — et initial. ‘V’ for velfærd.

3. Kommunale Velfærdschefer

Chefer er ledere. Ledelse kan visuelt symboliseres som noget man navigerer efter; nærmere bestemt en ledestjerne:

Det samlede våben har således rod i alle dele af foreningens navn:

Hertil navnetrækket, sat i en passende typografi:

God fornøjelse med at bruge og udbrede det nye navn og logo!