Årsmødet samler medlemmerne

Årsmødet er den begivenhed, som én gang om året samler medlemmerne i Kommunale Velfærdschefer på tværs af kommuner og forvaltningsområder. Årsmødet finder sted over to dage og har et aktuelt velfærdstema til debat, som underbygges af veloplagte og kvalificerede oplægsholdere: Forskere, ledere, velfærdseksperter – og gerne også en eller flere ministre. Årsmødet byder selvfølgelig også på rig mulighed for kollegial sparring og networking. 

På Årsmødet afholdes også foreningens generalforsamling, hvor medlemmerne bl.a. vælger formand hvert andet år og har mulighed for at spørge ind til foreningens virke det forgange år.

Årsmødet 2024 afholdes 24.–25. oktober 2024 på Radisson Royal i København.

Men det er som altid muligt at være med allerede fra onsdag aften, hvor tidligere politisk ordfører Pernille Skipper vil invitere os ind bag magtens mure på Christiansborg gennem anekdoter og analyser af det politiske liv. Samtidig er det muligt at netværke med gode kolleger fra hele landet til lidt tapas.

Temaet for Årsmøde 2024 er:

Fra politiske reformaftaler til kommunal virkelighed:
Hvordan sikrer vi kvaliteten i velfærden?

Ældrereform, Sundhedsstrukturkommission, beskæftigelsesreform, ekspertudvalg, handicapaftale og meget mere. 2024 er blevet året for politiske visioner og fremtidssikring af velfærdssamfundet gennem højt profilerede reformer. Større valgfrihed, mere markedskraft, større frisættelse og bedre kvalitet er mål, vi alle kan finde sammen om.

Men vil reformerne og sammenholdet om dem stå distancen, når de møder virkelighedens stramme økonomi, manglen på medarbejdere og borgernes stigende forventninger? Det kræver ingen krystalkugle at se, at for at løse dem vil strategisk ledelse og kommunalpolitiske prioriteringer blive helt afgørende.

Det er nu, vi skal finde vejene til fremtidens velfærdssamfund, og den debat ser vi frem til at tage med hinanden på Kommunale Velfærdschefers årsmøde.

Tilmelding til Årsmøde 2024

Kommunale Velfærdschefers Årsmøde 2024 afholdes 24.-25. oktober på Radisson Collection Royal Hotel i København. Da vi har et begrænset antal pladser, opfordrer vi til, at man skynder sig at tilmelde sig. Tilmelding til Årsmødet er bindende, og tilmeldingen lukker 1. oktober. Der er et begrænset antal pladser, og Kommunale Velfærdschefer forbeholder sig ret til at prioritere egne medlemmer.

Årsmøde
kr.

Beløbet opkræves på faktura når vi har modtaget din tilmelding. Tilmeldingen er bindende, og deltagergebyret refunderes ikke. Hvis du bliver forhindret i at deltage, kan du efter aftale med sekretariatet hos Kommunale Velfærdschefer overdrage din plads til en kollega. Der gøres opmærksom på, at da der er et begrænset antal pladser, forbeholder KV sig retten til at prioritere egne medlemmer.