Kredsene

Kommunale Velfærdschefer udøver sine aktiviteter over for medlemmerne gennem årsmøderne, hvor den årlige generalforsamling også afholdes. Men på et tidligt tidspunkt opstod der et behov for en bredere og hyppigere medlemskontakt, og derfor har foreningen siden 1940 også haft kredse, hvor man hver for sig havde og stadig har møder og lokale aktiviteter.

Kommunale Velfærdschefer har i dag fem kredse svarende til landets fem regioner. Kredsene afholder generalforsamlinger, hvor kredsbestyrelserne vælges. To medlemmer fra hver kreds vælges til hovedbestyrelsen, mens kredsformanden er født medlem.