Sådan bliver du medlem

Ifølge Kommunale Velfærdschefers vedtægter gælder følgende regler om medlemskab:

§ 3 Chefer, der har overordnet ledelse og kompetence på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet i kommunen, kan optages i Kommunale Velfærdschefer.

Stk. 2 Alle ønsker om optagelse i Kommunale Velfærdschefer fremsendes gennem kredsformanden til landsformanden (sekretariatet).

Stk. 3 Et medlem, der bevilges orlov, kan bevare hvilende medlemskab i orlovsperioden. 
Den, der i orlovsperiode fungerer i stillingen, kan optages som medlem i funktionsperioden. 

Stk. 4 Udmeldelse af foreningen sker til kredsformanden med 1 måneds varsel. Kredsformanden orienterer landsformanden.

Et medlemskab koster 1.995 kr. for et år pr. 1. januar 2024.

Bliv medlem af Kommunale Velfærdschefer her

Optagelsesformular