Råderummet er låst af og nøglen smidt væk

Tina Juul Rasmussen, journalist

Af Tina Juul Rasmussen, journalist

tina@juul-kommunikation.com

Seneste nyt

Nedtælling til Årsmøde 2023

  
Kritikken af kritikken af velfærdsmedarbejderne var krads fra landsformand Jakob Bigum Lundberg i sin årsberetning, som i dag åbnede FSD’s årsmøde 2022. Grænsen for almindelig anstændighed i måden at tale om både plejepersonale og jobcentermedarbejdere på er for længst overskredet, konstaterede han.

– Da jeg gik ind ad døren til min fars stue på plejecenteret i Nordjylland den 28. december sidste år, vidste jeg godt, at det kunne blive den sidste gang. Der var gået godt to år, siden far fik en omfattende blodprop i hjernen og gennemgik en større operation. Siden da havde han haft brug for hjælp til al personlig pleje og praktiske forhold.

– Inde på stuen så jeg, at far lå og døsede i en mobil lænestol med et godt varmt tæppe over sig. Og så var han placeret lige foran glasdøren ud til haven for at kunne nyde den stribe af sart men dejlig december sollys, som strømmede ind gennem termoruden. Fra musikanlægget spillede en cd med Louis Armstrong.

– Det var selvfølgelig det fantastiske personale på hjemmet, som havde set ham – lige der hvor han var.

Vi fortæller ikke selv de positive historier

Der var ros til både plejepersonalet i ældresektoren og medarbejderne i jobcentrene fra FSD-formand Jakob Bigum Lundberg i sin beretning til Årsmødet 2022, som han åbnede i dag.

Uanset hvordan vi vender og drejer det, vil vi de kommende år komme til at mangle rigtig mange medarbejdere. Og samtidig forventer 8 ud af 10 danskere, at velfærden bliver ved at stige ifølge KL’s nyhedsbrev Momentum. Det regnestykke går ikke op. De forventninger kan ikke indfries. Slet ikke efter det nationale kompromis og 18 årlige milliarder til forsvaret også har fjernet pengene. Råderummet er låst af, og nøglen smidt væk.

Jakob Bigum Lundberg, formand Kommunale Velfærdschefer

– Det er værdig ældrepleje, der allerede udføres i dag, helt uden hjælp fra en ældrelov. Når den positive dagligdag på et plejehjem i Nordjylland alligevel fylder så lidt i medierne, som tilfældet er, så er det naturligvis fordi, at de få alvorlige svigt gør sig meget bedre i en overskrift. Men selvom flere har sagt det modsatte, vil jeg insistere på, at de få alvorlige svigt ikke giver et retvisende billede af et ældreområde, der betjenes af et værdsat personale med blik for værdighed såvel som kvalitet. Så spørgsmålet er, hvad gør vi for at vise det andet billede? Svaret er: Nok for lidt, konstaterede FSD-formanden.

Han lagde også vejen forbi den katastrofale mangel på arbejdskraft i velfærdsfagene, især ældreområdet.

– Uanset hvordan vi vender og drejer det, vil vi de kommende år komme til at mangle rigtig mange medarbejdere. Og samtidig forventer 8 ud af 10 danskere, at velfærden bliver ved at stige ifølge KL’s nyhedsbrev Momentum. Det regnestykke går ikke op. De forventninger kan ikke indfries. Slet ikke efter det nationale kompromis og 18 årlige milliarder til forsvaret også har fjernet pengene. Råderummet er låst af, og nøglen smidt væk.

Grænsen er for længst overskredet

Den massive kritik af jobcentrene fortsætter også ufortrødent, og Jakob Bigum Lundberg mente, at medarbejderne er blevet de nye Jobcentrenes Ofre (borgerbevægelse imod jobcentrene, red.).

– På den ene side skal der absolut være plads til en demokratisk og saglig diskussion, og vi skal i kommunerne tåle at blive gennemlyst, og lavet om på, hvis et flertal i Folketinget ønsker det. På den anden side er grænsen nu overskredet for, hvad medarbejdere i jobcentrene skal udsættes for. Det er ikke i orden, at medarbejderne gøres til politisk prygelknabe, når jobcentrene i bund og grund forvalter Folketingets egne komplicerede regelsæt. Så herfra skal lyde en i særdeleshed stor tak til medarbejderne i jobcentrene. I gør et meget flot stykke arbejde, hver dag, som de fleste ledige og virksomheder faktisk sætter pris på. Men I gør det på trods. Og det holder altså ikke.

Læs hele formandens beretning her

Råderummet er låst af og nøglen smidt væk

Tina Juul Rasmussen, journalist

Af Tina Juul Rasmussen, journalist

tina@juul-kommunikation.com

Kritikken af kritikken af velfærdsmedarbejderne var krads fra landsformand Jakob Bigum Lundberg i sin årsberetning, som i dag åbnede FSD’s årsmøde 2022. Grænsen for almindelig anstændighed i måden at tale om både plejepersonale og jobcentermedarbejdere på er for længst overskredet, konstaterede han.

– Da jeg gik ind ad døren til min fars stue på plejecenteret i Nordjylland den 28. december sidste år, vidste jeg godt, at det kunne blive den sidste gang. Der var gået godt to år, siden far fik en omfattende blodprop i hjernen og gennemgik en større operation. Siden da havde han haft brug for hjælp til al personlig pleje og praktiske forhold.

– Inde på stuen så jeg, at far lå og døsede i en mobil lænestol med et godt varmt tæppe over sig. Og så var han placeret lige foran glasdøren ud til haven for at kunne nyde den stribe af sart men dejlig december sollys, som strømmede ind gennem termoruden. Fra musikanlægget spillede en cd med Louis Armstrong.

– Det var selvfølgelig det fantastiske personale på hjemmet, som havde set ham – lige der hvor han var.

Vi fortæller ikke selv de positive historier

Der var ros til både plejepersonalet i ældresektoren og medarbejderne i jobcentrene fra FSD-formand Jakob Bigum Lundberg i sin beretning til Årsmødet 2022, som han åbnede i dag.

Uanset hvordan vi vender og drejer det, vil vi de kommende år komme til at mangle rigtig mange medarbejdere. Og samtidig forventer 8 ud af 10 danskere, at velfærden bliver ved at stige ifølge KL’s nyhedsbrev Momentum. Det regnestykke går ikke op. De forventninger kan ikke indfries. Slet ikke efter det nationale kompromis og 18 årlige milliarder til forsvaret også har fjernet pengene. Råderummet er låst af, og nøglen smidt væk.

Jakob Bigum Lundberg, formand Kommunale Velfærdschefer

– Det er værdig ældrepleje, der allerede udføres i dag, helt uden hjælp fra en ældrelov. Når den positive dagligdag på et plejehjem i Nordjylland alligevel fylder så lidt i medierne, som tilfældet er, så er det naturligvis fordi, at de få alvorlige svigt gør sig meget bedre i en overskrift. Men selvom flere har sagt det modsatte, vil jeg insistere på, at de få alvorlige svigt ikke giver et retvisende billede af et ældreområde, der betjenes af et værdsat personale med blik for værdighed såvel som kvalitet. Så spørgsmålet er, hvad gør vi for at vise det andet billede? Svaret er: Nok for lidt, konstaterede FSD-formanden.

Han lagde også vejen forbi den katastrofale mangel på arbejdskraft i velfærdsfagene, især ældreområdet.

– Uanset hvordan vi vender og drejer det, vil vi de kommende år komme til at mangle rigtig mange medarbejdere. Og samtidig forventer 8 ud af 10 danskere, at velfærden bliver ved at stige ifølge KL’s nyhedsbrev Momentum. Det regnestykke går ikke op. De forventninger kan ikke indfries. Slet ikke efter det nationale kompromis og 18 årlige milliarder til forsvaret også har fjernet pengene. Råderummet er låst af, og nøglen smidt væk.

Grænsen er for længst overskredet

Den massive kritik af jobcentrene fortsætter også ufortrødent, og Jakob Bigum Lundberg mente, at medarbejderne er blevet de nye Jobcentrenes Ofre (borgerbevægelse imod jobcentrene, red.).

– På den ene side skal der absolut være plads til en demokratisk og saglig diskussion, og vi skal i kommunerne tåle at blive gennemlyst, og lavet om på, hvis et flertal i Folketinget ønsker det. På den anden side er grænsen nu overskredet for, hvad medarbejdere i jobcentrene skal udsættes for. Det er ikke i orden, at medarbejderne gøres til politisk prygelknabe, når jobcentrene i bund og grund forvalter Folketingets egne komplicerede regelsæt. Så herfra skal lyde en i særdeleshed stor tak til medarbejderne i jobcentrene. I gør et meget flot stykke arbejde, hver dag, som de fleste ledige og virksomheder faktisk sætter pris på. Men I gør det på trods. Og det holder altså ikke.

Læs hele formandens beretning her