Kommune og fond finder sammen om at gøre en forskel for udsatte børn og unge

Af Maj Faurholm, kommunikationschef i Lauritzen Fonden

Seneste nyt

Nedtælling til Årsmøde 2024

  
Esbjerg Kommune er sat ud på en rejse for at bekæmpe negative konsekvenser af en opvækst i social, kulturel og uddannelsesmæssig fattigdom. Et 12-årigt partnerskab med Lauritzen Fonden om MedVind i Østerbyen har skabt en ramme med en gensidig forpligtelse om at gå nye veje og inddrage ny viden.

Sammen står vi stærkere.Det er grundtanken i partnerskabet mellem Esbjerg Kommune og Lauritzen Fonden, som så dagens lys i 2017. Udgangspunktet er indsatsen MedVind, som arbejder for at styrke den sociale mobilitet i Østerbyen i Esbjerg ved at arbejde målrettet for at reducere de kort- og langsigtede konsekvenser af fattigdom for børn og unge.Østerbyen er et mindre geografisk område i det østlige Esbjerg, som bl.a. rummer udsatte boligområder. Flere børn og unge her er i forhøjet risiko for at vokse op uden uddannelse og risikerer lav eller ingen tilknytning til arbejdsmarkedet som voksne. Forhold, som kan være med til at forværre den enkeltes trivsel, livsmuligheder og sundhedstilstand. Og derfor fandt kommunen og Lauritzen Fonden sammen om at prøve at løse disse udfordringer på en ny måde.– Bydelen havde allerede en række initiativer, der på forskellig vis arbejdede med problemstillingen, men der manglede en mere kollektiv indsats, hvor flere aktører koordineret og målrettet arbejdede mod et fælles mål for at skabe løsninger for børn og unge i området i forhold til at øge deres trivsel, uddannelsesovergang og vej ind på arbejdsmarkedet, siger Diana Mose Olsen (SF), formand for Børn & Familieudvalget i Esbjerg Kommune.Hun havde selv et indgående kendskab til de eksisterende indsatser og så med partnerskabet en mulighed for at arbejde på en ny måde og designe en indsats, der strakte sig over en længere periode.– Vi politikere må jo erkende, at de store forandringer sjældent sker inden for en fireårig periode. Derfor skal vi også søsætte indsatser med bred opbakning, der rækker længere og er i tæt samspil med de aktører, der skal skabe forandringerne direkte i forhold til målgruppen.

Fra afklaringsforløb til 12-årig indsats

Inden MedVind blev søsat, lå et afklaringsforløb på syv måneder faciliteret af Socialt Udviklingscenter (SUS). Det tog udgangspunkt i trivsels- og socioøkonomiske data fra Østerbyen og involverede en vifte af lokale aktører fra den offentlige, private og frivillige sektor.– Målsætningen med forløbet var at afdække udfordringer og muligheder i området og finde ud af, om der var basis for at arbejde sammen på en ny måde, siger Ulla Visbech, områdechef for Kultur & Pædagogik i Esbjerg Kommune. Hun deltog i hele afklaringsprocessen og så også andre væsentlige parametre for kommunen:– Det var også vigtigt for os at afdække de forskellige aktørers perspektiver og identificere nøglepersoner og finansieringskilder, som kunne være med til at gøre den ønskede forandring mulig.Med det afsæt gik Esbjerg Kommune og Lauritzen Fonden sammen om at sætte MedVind i gang – med en klar vision om, at alle børn og unge i bydelen finder vej gennem en uddannelse og ind i beskæftigelse.

En alliancedrevet tilgang

At øge social mobilitet og få alle børn og unge, også dem i særligt udsatte positioner, i uddannelse eller beskæftigelse i 2030, er en kompleks problemstilling.Den kalder på helhedsløsninger frem for enkeltstående initiativer. Derfor måtte der nye metoder og arbejdsformer til, og parterne i MedVind havde fra starten fokus rettet mod USA og Canada, hvor tilgangen Collective Impact har skabt flere positive resultater. I Collective Impact indgår flere offentlige, private og frivillige aktører og organisationer i et gensidigt forpligtende samarbejde i en alliancedrevet tilgang med et fælles mål om at løse komplekse sociale problemer.– Det giver mening at anlægge et langsigtet perspektiv, når man taler om at bekæmpe komplekse udfordringer som børnefattigdom, og for os som fond giver det samtidig god mening, at vores midler bidrager til at ’forstyrre’ til nye veje i praksis, som kan give erfaringer og pege på evt. behov for relevante systemforandringer, der på sigt kan sikre forandringer i endnu større skala end de lokale i Østerbyen, siger Kathrine Geisler Madsen, souschef i Lauritzen Fonden og næstformand i Med- Vind-indsatsen.

Et langt perspektiv styrker virksomme indsatser

I alt er godt 50 lokale aktører fra den offentlige, private og frivillige sektor en del af samarbejdet i MedVind om fire indsatsspor: sundhed, job/erhverv, kultur/fritid og læring, som samlet understøtter vejen til den overordnede vision.Et backbone-sekretariat udgør rygraden i MedVind-klyngen, og et vigtigt element i MedVinds praksis er at inddrage data og forskning, som løbende samles op for at kvalificere og tilpasse indsatserne. Indsatsen følges tæt af konsulenthuset Moos-Bjerre A/S som ekstern evalueringspartner.I starten af 2020 fik MedVind bevilget en ph.d. af Innovationsfonden, som investerer i vækst og beskæftigelse gennem vidensbaseret forskning og innovation og uddeler midler bl.a. til ph.d.-projekter, der ser på, hvordan innovation kan løse komplekse sociale samfundsudfordringer. Med Innovationsfondens bevilling i ryggen sikres MedVind værdifuld viden om Collective Impact, og om den kan skabe de ønskede målbare forandringer.Tre år efter MedVind blev etableret, er der sket flere fremskridt, og mange initiativer er sat i gang, men forandringer er svære og tager tid.– Styrken ved MedVind er det lange tidsperspektiv og vores muligheder for at bidrage til langtidsholdbare og virksomme indsatser, som kan gøre en reel forskel for området, siger Claus Julius Blomgreen, leder af backbone-sekretariatet i MedVind. Han peger også på, at havde MedVind været et almindeligt kommunalt projekt, skulle det til at lukke ned nu – netop som man oplever, at der er bred opbakning hos de lokale aktører, og forandringerne begynder at ske.

Kommune og fond finder sammen om at gøre en forskel for udsatte børn og unge

Af Maj Faurholm, kommunikationschef i Lauritzen Fonden

Esbjerg Kommune er sat ud på en rejse for at bekæmpe negative konsekvenser af en opvækst i social, kulturel og uddannelsesmæssig fattigdom. Et 12-årigt partnerskab med Lauritzen Fonden om MedVind i Østerbyen har skabt en ramme med en gensidig forpligtelse om at gå nye veje og inddrage ny viden.

Sammen står vi stærkere.Det er grundtanken i partnerskabet mellem Esbjerg Kommune og Lauritzen Fonden, som så dagens lys i 2017. Udgangspunktet er indsatsen MedVind, som arbejder for at styrke den sociale mobilitet i Østerbyen i Esbjerg ved at arbejde målrettet for at reducere de kort- og langsigtede konsekvenser af fattigdom for børn og unge.Østerbyen er et mindre geografisk område i det østlige Esbjerg, som bl.a. rummer udsatte boligområder. Flere børn og unge her er i forhøjet risiko for at vokse op uden uddannelse og risikerer lav eller ingen tilknytning til arbejdsmarkedet som voksne. Forhold, som kan være med til at forværre den enkeltes trivsel, livsmuligheder og sundhedstilstand. Og derfor fandt kommunen og Lauritzen Fonden sammen om at prøve at løse disse udfordringer på en ny måde.– Bydelen havde allerede en række initiativer, der på forskellig vis arbejdede med problemstillingen, men der manglede en mere kollektiv indsats, hvor flere aktører koordineret og målrettet arbejdede mod et fælles mål for at skabe løsninger for børn og unge i området i forhold til at øge deres trivsel, uddannelsesovergang og vej ind på arbejdsmarkedet, siger Diana Mose Olsen (SF), formand for Børn & Familieudvalget i Esbjerg Kommune.Hun havde selv et indgående kendskab til de eksisterende indsatser og så med partnerskabet en mulighed for at arbejde på en ny måde og designe en indsats, der strakte sig over en længere periode.– Vi politikere må jo erkende, at de store forandringer sjældent sker inden for en fireårig periode. Derfor skal vi også søsætte indsatser med bred opbakning, der rækker længere og er i tæt samspil med de aktører, der skal skabe forandringerne direkte i forhold til målgruppen.

Fra afklaringsforløb til 12-årig indsats

Inden MedVind blev søsat, lå et afklaringsforløb på syv måneder faciliteret af Socialt Udviklingscenter (SUS). Det tog udgangspunkt i trivsels- og socioøkonomiske data fra Østerbyen og involverede en vifte af lokale aktører fra den offentlige, private og frivillige sektor.– Målsætningen med forløbet var at afdække udfordringer og muligheder i området og finde ud af, om der var basis for at arbejde sammen på en ny måde, siger Ulla Visbech, områdechef for Kultur & Pædagogik i Esbjerg Kommune. Hun deltog i hele afklaringsprocessen og så også andre væsentlige parametre for kommunen:– Det var også vigtigt for os at afdække de forskellige aktørers perspektiver og identificere nøglepersoner og finansieringskilder, som kunne være med til at gøre den ønskede forandring mulig.Med det afsæt gik Esbjerg Kommune og Lauritzen Fonden sammen om at sætte MedVind i gang – med en klar vision om, at alle børn og unge i bydelen finder vej gennem en uddannelse og ind i beskæftigelse.

En alliancedrevet tilgang

At øge social mobilitet og få alle børn og unge, også dem i særligt udsatte positioner, i uddannelse eller beskæftigelse i 2030, er en kompleks problemstilling.Den kalder på helhedsløsninger frem for enkeltstående initiativer. Derfor måtte der nye metoder og arbejdsformer til, og parterne i MedVind havde fra starten fokus rettet mod USA og Canada, hvor tilgangen Collective Impact har skabt flere positive resultater. I Collective Impact indgår flere offentlige, private og frivillige aktører og organisationer i et gensidigt forpligtende samarbejde i en alliancedrevet tilgang med et fælles mål om at løse komplekse sociale problemer.– Det giver mening at anlægge et langsigtet perspektiv, når man taler om at bekæmpe komplekse udfordringer som børnefattigdom, og for os som fond giver det samtidig god mening, at vores midler bidrager til at ’forstyrre’ til nye veje i praksis, som kan give erfaringer og pege på evt. behov for relevante systemforandringer, der på sigt kan sikre forandringer i endnu større skala end de lokale i Østerbyen, siger Kathrine Geisler Madsen, souschef i Lauritzen Fonden og næstformand i Med- Vind-indsatsen.

Et langt perspektiv styrker virksomme indsatser

I alt er godt 50 lokale aktører fra den offentlige, private og frivillige sektor en del af samarbejdet i MedVind om fire indsatsspor: sundhed, job/erhverv, kultur/fritid og læring, som samlet understøtter vejen til den overordnede vision.Et backbone-sekretariat udgør rygraden i MedVind-klyngen, og et vigtigt element i MedVinds praksis er at inddrage data og forskning, som løbende samles op for at kvalificere og tilpasse indsatserne. Indsatsen følges tæt af konsulenthuset Moos-Bjerre A/S som ekstern evalueringspartner.I starten af 2020 fik MedVind bevilget en ph.d. af Innovationsfonden, som investerer i vækst og beskæftigelse gennem vidensbaseret forskning og innovation og uddeler midler bl.a. til ph.d.-projekter, der ser på, hvordan innovation kan løse komplekse sociale samfundsudfordringer. Med Innovationsfondens bevilling i ryggen sikres MedVind værdifuld viden om Collective Impact, og om den kan skabe de ønskede målbare forandringer.Tre år efter MedVind blev etableret, er der sket flere fremskridt, og mange initiativer er sat i gang, men forandringer er svære og tager tid.– Styrken ved MedVind er det lange tidsperspektiv og vores muligheder for at bidrage til langtidsholdbare og virksomme indsatser, som kan gøre en reel forskel for området, siger Claus Julius Blomgreen, leder af backbone-sekretariatet i MedVind. Han peger også på, at havde MedVind været et almindeligt kommunalt projekt, skulle det til at lukke ned nu – netop som man oplever, at der er bred opbakning hos de lokale aktører, og forandringerne begynder at ske.