Uhyret Hydra var oldtidens vilde problem – ældreplejen er nutidens

Af Jakob Bigum Lundberg, fomand for FSD og direktør i Næstved Kommune og Dorte Berg Rasmussen, chef for Center for Ældre og Sundhed, Næstved Kommune

Seneste nyt

Nedtælling til Årsmøde 2024

  
Søuhyret Hydra havde ni hoveder, og hver gang et blev hugget af, voksede to nye frem. Hydra lever desværre i bedste velgående i ældreplejen. Som kommunale ledere skal vi gå forrest for at finde løsninger på de manglende hænder. Men det er et problem uden et quickfix, skriver Jakob Bigum Lundberg og Dorthe Berg Rasmussen i Altinget.

Det græske søuhyre Hydra havde ni hoveder, og hver gang et af dem blev hugget af, voksede to nye frem. Det var et af oldtidens “vilde problemer”. Manglen på hænder i ældreplejen, så langt øjet rækker, er et af nutidens. Hver gang der er fundet en ny løsning, synes problemet at have vokset sig større i mellemtiden. Og vi får nok ikke som Herkules i oldtiden bugt med uhyret lige foreløbig. Så hvad gør vi? I Danmark er vi heldigvis meget bedre til at løse udfordringerne i fællesskab. Det skal vi også denne gang.

Nye løsninger med nye faggrupper

Regering og Folketinget er kommet godt ind i kampen med for eksempel trepartsaftaler og puljer, der i de kommende år vil omskabe ufaglærte medarbejdere til sosu-hjælpere og -assistenter. Det er værdsat. I hver enkelt kommune er vi også i gang. I Næstved arbejder vi med succes gennem vores MED-system med fællestillidsrepræsentanterne som ambassadører for at få lavet aftaler med de enkelte faggrupper. Et eksempel er at tilbyde merbetaling, så vi i konkrete tilfælde matcher lønnen i de private vikarbureauer. Det betyder færre fremmede vikarer i den ældres hjem og færre medarbejdere, som suser ud i vikarbureauerne.
Vi ansætter også nye faggrupper. Eksempelvis farmakonomer, som kan overtage doseringen af medicin fra sygeplejerskerne og pædagoger og -assistenter til at arbejde med de ældre med kognitive svækkelser. Det frigør tid til de andre faggruppers arbejde.

Unge hygger og medarbejderne får fleksibilitet

Vi har for nylig indført fritidsjobskonceptet ung i ældreområdet for de 13- til 17-årige på plejecentrene, hvor de er med til at hygge om de ældre. Det skaber glæde hos beboerne og planter måske et frø om en fremtidig karrierevej hos nogle af de unge. Vi vil også gerne vil motivere de mange medarbejdere på nedsat tid til at tage flere timer. Det vil virkelig batte. Vi tilbyder fuld fleksibilitet, så hvis man vil afprøve et højere timetal om ugen, “fanger bordet” ikke. Man kan altid gå ned i tid igen – eller gå endnu højere op. Det er en måde at motivere og fastholde medarbejderne på.

Som mange andre kommuner investerer vi løbende i nye digitale og teknologiske løsninger, som frigør tid til plejen og omsorgen for de ældre. Der er ingen tvivl om, at vi de kommende år vil se helt nye muligheder, som vi sammen med de ældre og pårørende skal afprøve i tryghed uden på forhånd at falde ned i retssikkerhedsdiskussioner.
Og så skal vi blive meget bedre til at fastholde elever i uddannelsen og gode medarbejdere på jobbet. Det kræver, at vi prioriterer ledelse tæt på. Alt for mange falder i dag fra uddannelsen, når de møder virkeligheden, for eksempel når man står med et meget stort ansvar for et andet menneskes allermest personlige behov. Derfor skal det være til at få fat på en leder – tæt på, der kan give vejledning og støtte. Det harmonerer dårligt med, at ældreområdet i dag ofte er det område i kommunen med det største ledelsesspænd.

Derfor er en rimelig overvejelse, om det er nu, at vi bør indrette os på en anden måde: Gå fra de mange gode, men enkeltstående sværdhug til en mere fælles, koordineret og langsigtet plan

Jakob Bigum Lundberg og Dorthe Berg Rasmussen, direktør i Næstved Kommune og chef i Center for Ældre og Sundhed i Næstved Kommune

Hvem brænder Hydras sår, mens vi hugger hoveder af?

Trods de mange tiltag lever Hydra desværre stadig i bedste velgående.
Derfor er en rimelig overvejelse, om det er nu, at vi bør indrette os på en anden måde: Gå fra de mange gode, men enkeltstående sværdhug til en mere fælles, koordineret og langsigtet plan. Det kunne være en ny ældrekommission, der indsamler viden og undersøge effekten af det, som vi gør nu, for at give alle parter anbefalinger. For Herkules besejrede først Hydra, da han fik hjælp fra sin nevø, Lolaos, som brændte Hydras sår, når Herkules havde hugget et hoved af, så der ikke voksede nye hoveder frem.

Læs indlægget på altinget her

Uhyret Hydra var oldtidens vilde problem – ældreplejen er nutidens

Af Jakob Bigum Lundberg, fomand for FSD og direktør i Næstved Kommune og Dorte Berg Rasmussen, chef for Center for Ældre og Sundhed, Næstved Kommune

Søuhyret Hydra havde ni hoveder, og hver gang et blev hugget af, voksede to nye frem. Hydra lever desværre i bedste velgående i ældreplejen. Som kommunale ledere skal vi gå forrest for at finde løsninger på de manglende hænder. Men det er et problem uden et quickfix, skriver Jakob Bigum Lundberg og Dorthe Berg Rasmussen i Altinget.

Det græske søuhyre Hydra havde ni hoveder, og hver gang et af dem blev hugget af, voksede to nye frem. Det var et af oldtidens “vilde problemer”. Manglen på hænder i ældreplejen, så langt øjet rækker, er et af nutidens. Hver gang der er fundet en ny løsning, synes problemet at have vokset sig større i mellemtiden. Og vi får nok ikke som Herkules i oldtiden bugt med uhyret lige foreløbig. Så hvad gør vi? I Danmark er vi heldigvis meget bedre til at løse udfordringerne i fællesskab. Det skal vi også denne gang.

Nye løsninger med nye faggrupper

Regering og Folketinget er kommet godt ind i kampen med for eksempel trepartsaftaler og puljer, der i de kommende år vil omskabe ufaglærte medarbejdere til sosu-hjælpere og -assistenter. Det er værdsat. I hver enkelt kommune er vi også i gang. I Næstved arbejder vi med succes gennem vores MED-system med fællestillidsrepræsentanterne som ambassadører for at få lavet aftaler med de enkelte faggrupper. Et eksempel er at tilbyde merbetaling, så vi i konkrete tilfælde matcher lønnen i de private vikarbureauer. Det betyder færre fremmede vikarer i den ældres hjem og færre medarbejdere, som suser ud i vikarbureauerne.
Vi ansætter også nye faggrupper. Eksempelvis farmakonomer, som kan overtage doseringen af medicin fra sygeplejerskerne og pædagoger og -assistenter til at arbejde med de ældre med kognitive svækkelser. Det frigør tid til de andre faggruppers arbejde.

Unge hygger og medarbejderne får fleksibilitet

Vi har for nylig indført fritidsjobskonceptet ung i ældreområdet for de 13- til 17-årige på plejecentrene, hvor de er med til at hygge om de ældre. Det skaber glæde hos beboerne og planter måske et frø om en fremtidig karrierevej hos nogle af de unge. Vi vil også gerne vil motivere de mange medarbejdere på nedsat tid til at tage flere timer. Det vil virkelig batte. Vi tilbyder fuld fleksibilitet, så hvis man vil afprøve et højere timetal om ugen, “fanger bordet” ikke. Man kan altid gå ned i tid igen – eller gå endnu højere op. Det er en måde at motivere og fastholde medarbejderne på.

Som mange andre kommuner investerer vi løbende i nye digitale og teknologiske løsninger, som frigør tid til plejen og omsorgen for de ældre. Der er ingen tvivl om, at vi de kommende år vil se helt nye muligheder, som vi sammen med de ældre og pårørende skal afprøve i tryghed uden på forhånd at falde ned i retssikkerhedsdiskussioner.
Og så skal vi blive meget bedre til at fastholde elever i uddannelsen og gode medarbejdere på jobbet. Det kræver, at vi prioriterer ledelse tæt på. Alt for mange falder i dag fra uddannelsen, når de møder virkeligheden, for eksempel når man står med et meget stort ansvar for et andet menneskes allermest personlige behov. Derfor skal det være til at få fat på en leder – tæt på, der kan give vejledning og støtte. Det harmonerer dårligt med, at ældreområdet i dag ofte er det område i kommunen med det største ledelsesspænd.

Derfor er en rimelig overvejelse, om det er nu, at vi bør indrette os på en anden måde: Gå fra de mange gode, men enkeltstående sværdhug til en mere fælles, koordineret og langsigtet plan

Jakob Bigum Lundberg og Dorthe Berg Rasmussen, direktør i Næstved Kommune og chef i Center for Ældre og Sundhed i Næstved Kommune

Hvem brænder Hydras sår, mens vi hugger hoveder af?

Trods de mange tiltag lever Hydra desværre stadig i bedste velgående.
Derfor er en rimelig overvejelse, om det er nu, at vi bør indrette os på en anden måde: Gå fra de mange gode, men enkeltstående sværdhug til en mere fælles, koordineret og langsigtet plan. Det kunne være en ny ældrekommission, der indsamler viden og undersøge effekten af det, som vi gør nu, for at give alle parter anbefalinger. For Herkules besejrede først Hydra, da han fik hjælp fra sin nevø, Lolaos, som brændte Hydras sår, når Herkules havde hugget et hoved af, så der ikke voksede nye hoveder frem.

Læs indlægget på altinget her