FSD: Jobcentrene er langt bedre end deres rygte

Af Helle Linnet, formand i FSD og direktør i Vordingborg Kommune

Seneste nyt

Nedtælling til Årsmøde 2024

  
Borgerne belønner jobcentrene med positive tilfredshedsbesvarelser i undersøgelser, og virksomhederne giver udtryk for tilfredshed, skriver FSD-formand Helle Linnet i et indlæg på Altinget.

I mange forskellige sammenhænge hører vi jævnligt kritik af og mistillid til jobcentrene fra folketingspolitikere og arbejdsmarkedets parter – senest mener nogle, at vi ikke vil være i stand til at løfte opgaven med seniorpension.Det vil jeg godt udfordre. Det kommunale beskæftigelsesområde har siden kommunalreformen i 2007 implementeret et væld af reformer og regelændringer.Det har blandt andet givet sig udtryk i kortere dagpengeperiode, kortere sygedagpengeperiode, i forsørgelsesberegninger frem og tilbage, proceskrav om samtaleintervaller, ændret pensionstilkendelsesgrundlag, forskellige beskæftigelsesvinkler og incitamenter, ofte med udgangspunkt i forskellige refusioner.Og meget, meget mere.

Ikke alt er perfekt, men meget er godt

Den kommunale administration har stille og roligt forsøgt hurtigt og fleksibelt at tilpasse sig lovgivernes ønsker og krav.Samtidig – næsten på trods heraf – er det lykkedes på fornem vis at fastholde vores hovedformål: at få folk i arbejde.Ja, vi har i de senere år haft medvind på grund af den generelle vækst, men vi har udnyttet muligheden og fået en del af dem, der i årevis har været på sidelinjen, i gang, så de også er blevet en del af arbejdsfællesskabet.Jobcentrene har tilmed haft den store glæde, at borgerne, som har deres gang i jobcentrene, honorerer os med overbevisende positive tilfredshedsbesvarelser i undersøgelser, suppleret af, at senest har også virksomhederne giver udtryk for udtalt tilfredshed.Selvfølgelig er alt ikke helt perfekt, men rigtig meget er godt.Vi arbejder hele tiden for at blive bedre, så indsatsen passer til den tid, som vi agerer i, og det samfund, som vi er en del af.

Sørger for at få borgerne i arbejde

Jobcentrene arbejder målrettet for at blive bedre til at understøtte den enkelte, også når det kræver en bred og tværgående indsats.Vi udnytter sundhedstilbud, rusmiddelstilbud og psykiatriske støtteforanstaltninger, og vi kender af samme grund langt de fleste af vores borgere virkelig godt.Det kan derfor undre – med vores kendskab til borgerne, borgernes tilfredshed og vores årelange erfaring med at løse denne myndighedsopgave in mente – at der stadig er mistillid til, om vi kan løfte opgaven med at bevilge seniorpension.Det er ikke i orden.For fakta er, at der i dag er færre borgere på offentlig forsørgelse end nogensinde før – selvom konkurrencen med de udenlandske medarbejdere er hårdere end nogensinde før.Det udfordrer opgaven med at overbevise virksomhederne om, at de også skal rumme og optræne de ledige med andre udfordringer end bare ledighed.

Forskellige indsatser i storbyer og landkommuner

Vi bliver bebrejdet, at vi som kommune er forskellige og derfor agerer forskelligt. Jeg erkender, at forskelligheden kan være uhensigtsmæssig i nogle tilfælde.Men ofte skyldes den, at vi lokalt har meget forskellige problemstillinger.Når en storby som et af sine helt store problemer har 5.000 unge ledige akademikere, kræver det en helt anden indsats, end når en landkommunes primære problem er ledige uden uddannelse.Kommunerne har i årevis administreret pensionsafgørelser til de flestes overvejende tilfredshed på trods af meget skiftende politiske prioriteringer og signaler.Så hvad der lige gør, at nogle nu mener, at vi ikke kan løfte opgaven med at bevilge seniorpension – ovenikøbet med den begrundelse, at vi ikke er dygtige nok, har jeg svært ved at forstå.

I dag er færre borgere på offentlig forsørgelse end nogensinde før – selvom konkurrencen med de udenlandske medarbejdere er hårdere end nogensinde før.

Helle Linnet, formand for FSD og direktør i Vordingborg Kommune

Tilliden sættes på prøve

Det er vigtigt at modtage kritik konstruktivt, men at der kontinuerligt stilles spørgsmål ved vores virke er ikke i orden.Det gør, at tilliden, som netop er så vigtig, når vi står over for vores borgere, bliver sat på en urimelig prøve.Kig på tallene for, hvor mange ledige, der er kommet i job. Kig på vores brugertilfredshedsundersøgelser.Vær opmærksom på de utallige lovændringer, der er sat i værk, uden at cirkulærer og vejledninger er færdigbeskrevet.Det kunne måske betyde, at vores både kompetente og loyale medarbejdere i jobcentrene fik den ros, som de fortjener.Læs indlægget på Altinget her

FSD: Jobcentrene er langt bedre end deres rygte

Af Helle Linnet, formand i FSD og direktør i Vordingborg Kommune

Borgerne belønner jobcentrene med positive tilfredshedsbesvarelser i undersøgelser, og virksomhederne giver udtryk for tilfredshed, skriver FSD-formand Helle Linnet i et indlæg på Altinget.

I mange forskellige sammenhænge hører vi jævnligt kritik af og mistillid til jobcentrene fra folketingspolitikere og arbejdsmarkedets parter – senest mener nogle, at vi ikke vil være i stand til at løfte opgaven med seniorpension.Det vil jeg godt udfordre. Det kommunale beskæftigelsesområde har siden kommunalreformen i 2007 implementeret et væld af reformer og regelændringer.Det har blandt andet givet sig udtryk i kortere dagpengeperiode, kortere sygedagpengeperiode, i forsørgelsesberegninger frem og tilbage, proceskrav om samtaleintervaller, ændret pensionstilkendelsesgrundlag, forskellige beskæftigelsesvinkler og incitamenter, ofte med udgangspunkt i forskellige refusioner.Og meget, meget mere.

Ikke alt er perfekt, men meget er godt

Den kommunale administration har stille og roligt forsøgt hurtigt og fleksibelt at tilpasse sig lovgivernes ønsker og krav.Samtidig – næsten på trods heraf – er det lykkedes på fornem vis at fastholde vores hovedformål: at få folk i arbejde.Ja, vi har i de senere år haft medvind på grund af den generelle vækst, men vi har udnyttet muligheden og fået en del af dem, der i årevis har været på sidelinjen, i gang, så de også er blevet en del af arbejdsfællesskabet.Jobcentrene har tilmed haft den store glæde, at borgerne, som har deres gang i jobcentrene, honorerer os med overbevisende positive tilfredshedsbesvarelser i undersøgelser, suppleret af, at senest har også virksomhederne giver udtryk for udtalt tilfredshed.Selvfølgelig er alt ikke helt perfekt, men rigtig meget er godt.Vi arbejder hele tiden for at blive bedre, så indsatsen passer til den tid, som vi agerer i, og det samfund, som vi er en del af.

Sørger for at få borgerne i arbejde

Jobcentrene arbejder målrettet for at blive bedre til at understøtte den enkelte, også når det kræver en bred og tværgående indsats.Vi udnytter sundhedstilbud, rusmiddelstilbud og psykiatriske støtteforanstaltninger, og vi kender af samme grund langt de fleste af vores borgere virkelig godt.Det kan derfor undre – med vores kendskab til borgerne, borgernes tilfredshed og vores årelange erfaring med at løse denne myndighedsopgave in mente – at der stadig er mistillid til, om vi kan løfte opgaven med at bevilge seniorpension.Det er ikke i orden.For fakta er, at der i dag er færre borgere på offentlig forsørgelse end nogensinde før – selvom konkurrencen med de udenlandske medarbejdere er hårdere end nogensinde før.Det udfordrer opgaven med at overbevise virksomhederne om, at de også skal rumme og optræne de ledige med andre udfordringer end bare ledighed.

Forskellige indsatser i storbyer og landkommuner

Vi bliver bebrejdet, at vi som kommune er forskellige og derfor agerer forskelligt. Jeg erkender, at forskelligheden kan være uhensigtsmæssig i nogle tilfælde.Men ofte skyldes den, at vi lokalt har meget forskellige problemstillinger.Når en storby som et af sine helt store problemer har 5.000 unge ledige akademikere, kræver det en helt anden indsats, end når en landkommunes primære problem er ledige uden uddannelse.Kommunerne har i årevis administreret pensionsafgørelser til de flestes overvejende tilfredshed på trods af meget skiftende politiske prioriteringer og signaler.Så hvad der lige gør, at nogle nu mener, at vi ikke kan løfte opgaven med at bevilge seniorpension – ovenikøbet med den begrundelse, at vi ikke er dygtige nok, har jeg svært ved at forstå.

I dag er færre borgere på offentlig forsørgelse end nogensinde før – selvom konkurrencen med de udenlandske medarbejdere er hårdere end nogensinde før.

Helle Linnet, formand for FSD og direktør i Vordingborg Kommune

Tilliden sættes på prøve

Det er vigtigt at modtage kritik konstruktivt, men at der kontinuerligt stilles spørgsmål ved vores virke er ikke i orden.Det gør, at tilliden, som netop er så vigtig, når vi står over for vores borgere, bliver sat på en urimelig prøve.Kig på tallene for, hvor mange ledige, der er kommet i job. Kig på vores brugertilfredshedsundersøgelser.Vær opmærksom på de utallige lovændringer, der er sat i værk, uden at cirkulærer og vejledninger er færdigbeskrevet.Det kunne måske betyde, at vores både kompetente og loyale medarbejdere i jobcentrene fik den ros, som de fortjener.Læs indlægget på Altinget her