Tak for jeres bidrag til velfærdsdebatten

Af Helle Linnet, landsformand for FSD

Seneste nyt

Nedtælling til Årsmøde 2024

  
Mens de sidste dage af året langsomt rinder ud, vil jeg gerne sige jer alle en stor tak for samarbejdet i 2017. Sammen har vi deltaget i og bidraget til den altid vigtige debat om fremtidens velfærd. Læs hele Helle Linnets nytårshilsen her.

Kære kollegaer

Mens de sidste dage af året langsomt rinder ud, vil jeg gerne sige jer alle en stor tak for samarbejdet i 2017. Sammen har vi deltaget i og bidraget til den altid vigtige debat om fremtidens velfærd.I har været med til at facilitere de problemstillinger, vi som offentlige ledere møder i hverdagens velfærdsproduktion. Derved har I givet os en kvalificeret stemme, når vi har skulle tage vanskelige problemstillinger op med politikere og borgere i den efterhånden meget komplekse virkelighed, vi alle befinder os i.

2018 bliver ikke mindre travl

Jeg ser frem til det nye år, som allerede nu tegner til at byde på mange nye tiltag. Vi står over for en ny ungeindsats, der bygger videre på den koordinerede indsats, mange kommuner er i fuld gang med. Vi har et FGU-tilbud, som ikke er helt til at forudsige, hvor det reelt kommer til at gøre en forskel.Vi får en forenklingsreform på beskæftigelsesområdet, og derudover vil jeg være meget opmærksom på evalueringen af pensionsreformen. Det var en rigtig god reform, som blev vedtaget af stort set hele Folketinget, men som lokalt giver anledning til megen kritik, når vi fastholder et beskæftigelsessigte, også selv om det er på relativt få timer.

Vi skal passe på tilliden til vores arbejde

Socialministeren har sidst på året igen udtrykt sin bekymring for, hvordan vi løser vores myndighedsopgave på socialområdet. Det, mener jeg, skal have vores fulde opmærksomhed, fordi det grundlæggende handler om borgernes og politikernes tillid til, hvordan vi som kommuner forvalter lovgivningen indenfor de rammer, vi har. I det nære sundhedsvæsen løser vi allerede mange opgaver. Men der er tilsyneladende flere i vente – ikke mindst forudser jeg, at rekrutteringen af kvalificeret arbejdskraft vil give os mange udfordringer i kommunerne, når vi skal løse behandlingsopgaver lokalt, langt væk fra supersygehusene.Men inden det hele bryder løs, vil jeg i de sidste dage af 2017 lade julefreden sænke sig. Og jeg ønsker jer og jeres familier en rigtig glædelig jul og et lykkebringende nytår.

Bedste hilsner Helle Linnet, landsformand for FSD

Tak for jeres bidrag til velfærdsdebatten

Af Helle Linnet, landsformand for FSD

Mens de sidste dage af året langsomt rinder ud, vil jeg gerne sige jer alle en stor tak for samarbejdet i 2017. Sammen har vi deltaget i og bidraget til den altid vigtige debat om fremtidens velfærd. Læs hele Helle Linnets nytårshilsen her.
Helle Linnet, formand for FSD

Kære kollegaer

Mens de sidste dage af året langsomt rinder ud, vil jeg gerne sige jer alle en stor tak for samarbejdet i 2017. Sammen har vi deltaget i og bidraget til den altid vigtige debat om fremtidens velfærd.I har været med til at facilitere de problemstillinger, vi som offentlige ledere møder i hverdagens velfærdsproduktion. Derved har I givet os en kvalificeret stemme, når vi har skulle tage vanskelige problemstillinger op med politikere og borgere i den efterhånden meget komplekse virkelighed, vi alle befinder os i.

2018 bliver ikke mindre travl

Jeg ser frem til det nye år, som allerede nu tegner til at byde på mange nye tiltag. Vi står over for en ny ungeindsats, der bygger videre på den koordinerede indsats, mange kommuner er i fuld gang med. Vi har et FGU-tilbud, som ikke er helt til at forudsige, hvor det reelt kommer til at gøre en forskel.Vi får en forenklingsreform på beskæftigelsesområdet, og derudover vil jeg være meget opmærksom på evalueringen af pensionsreformen. Det var en rigtig god reform, som blev vedtaget af stort set hele Folketinget, men som lokalt giver anledning til megen kritik, når vi fastholder et beskæftigelsessigte, også selv om det er på relativt få timer.

Vi skal passe på tilliden til vores arbejde

Socialministeren har sidst på året igen udtrykt sin bekymring for, hvordan vi løser vores myndighedsopgave på socialområdet. Det, mener jeg, skal have vores fulde opmærksomhed, fordi det grundlæggende handler om borgernes og politikernes tillid til, hvordan vi som kommuner forvalter lovgivningen indenfor de rammer, vi har. I det nære sundhedsvæsen løser vi allerede mange opgaver. Men der er tilsyneladende flere i vente – ikke mindst forudser jeg, at rekrutteringen af kvalificeret arbejdskraft vil give os mange udfordringer i kommunerne, når vi skal løse behandlingsopgaver lokalt, langt væk fra supersygehusene.Men inden det hele bryder løs, vil jeg i de sidste dage af 2017 lade julefreden sænke sig. Og jeg ønsker jer og jeres familier en rigtig glædelig jul og et lykkebringende nytår.

Bedste hilsner Helle Linnet, landsformand for FSD