“Lad vær’ at være så handicaporganisations-agtige …”

Tina Juul Rasmussen, journalist

Af Tina Juul Rasmussen, journalist

tina@juul-kommunikation.com

Seneste nyt

Nedtælling til Årsmøde 2024

  
FSD på Folkemødet: Bedre sammenhæng i psykiatrien var et tema i flere debatter, hvor kommunerne var under beskydning. Repræsentanter fra FSD’s hovedbestyrelse gav i flere af dem deres bud på løsninger.

Bedre sammenhæng i psykiatrien var et tema i flere debatter på Folkemødet, hvor kommunerne var under beskydning. Repræsentanter fra FSD’s hovedbestyrelse gav i flere af dem deres bud på løsninger.

Kate Bøgh, næstformand i FSD og til daglig direktør i Favrskov Kommune, deltog i i alt fem debatter på Folkemødet. Flere af dem handlede om, hvordan vi kan skabe bedre sammenhæng i psykiatrien og genoprette tilliden mellem borgerne og systemet.Kritikken af kommunerne var intensiv fra brugerforeninger og fagforbund – både om manglende tid og ressourcer i sagsbehandlingen, manglende viden om konkrete handicaps og manglende politisk prioritering af området.

Skal lytte og coache

Kate Bøgh understregede, at det er en ledelsesmæssig opgave at sikre bedre sammenhæng i indsatserne. Ansvaret skal aldrig placeres hos den enkelte sagsbehandler.

– Men der skal også være en enighed om, hvilken opgave og rolle den enkelte medarbejder så har – og hvilken rolle, borgeren har. Jeg mener ikke, at vores sagsbehandlere behøver at have konkret viden om alle handicaps, men de skal kunne lytte og være i stand til at coache borgerne ift. konkrete problematikker, sagde Kate Bøgh.

– Her er jeg meget inspireret af Esbjerg Kommune, som sammen med borgerne prøver at afdække den enkeltes behov, inden de bliver et cpr-nummer i systemet – og så sagen ikke kun kommer til at handle om: ”Hvad kan jeg kræve?” sagde Kate Bøgh blandt andet, og var hurtig i vendingen, da en brugerrepræsentant efterlyste, at kommunerne skulle være lidt mindre ’kommuneagtig’ i deres tilgang til borgerne.

– Hvis vi skal være mindre kommuneagtige, skal I lade være med at være så handicaporganisations-agtige, replicerede Kate Bøgh.
Hun delte også erfaringer fra sin egen kommune, Favrskov, hvor man har åbnet et nyt kontor ude i byen under navnet Ny Social Service. Her kan borgerne gå ind fra gaden uden tidsbestilling og få en snak med en medarbejder om givne problemer.

– Det betyder, at vi kan få startet nogle af sagerne op på en bedre og rigtigere måde, som både giver kortere sagsbehandlingstid og bedre løsninger.

FSD vidt omkring i debatterne

Vanen tro favnede Folkemøde-debatterne vidt: Dyneløfteri via sociale medier, personlige data i sundhed og STU’en under pres var andre emner, som Kate Bøgh nåede også at give sine holdninger til kende i. Charlotte Markussen, direktør i Høje Taastrup Kommune og medlem af FSDs hovedbestyrelse, deltog i i alt tre debatter om bedre service, styrket borgerkontakt og kvalitet i sagsbehandlingen, social arv i kriminalitet og håndteringen af æresrelaterede konflikter.

“Lad vær’ at være så handicaporganisations-agtige …”

Tina Juul Rasmussen, journalist

Af Tina Juul Rasmussen, journalist

tina@juul-kommunikation.com

FSD på Folkemødet: Bedre sammenhæng i psykiatrien var et tema i flere debatter, hvor kommunerne var under beskydning. Repræsentanter fra FSD’s hovedbestyrelse gav i flere af dem deres bud på løsninger.
Kate Bøgh i debat på Folkemødet 2017

Bedre sammenhæng i psykiatrien var et tema i flere debatter på Folkemødet, hvor kommunerne var under beskydning. Repræsentanter fra FSD’s hovedbestyrelse gav i flere af dem deres bud på løsninger.

Kate Bøgh, næstformand i FSD og til daglig direktør i Favrskov Kommune, deltog i i alt fem debatter på Folkemødet. Flere af dem handlede om, hvordan vi kan skabe bedre sammenhæng i psykiatrien og genoprette tilliden mellem borgerne og systemet.Kritikken af kommunerne var intensiv fra brugerforeninger og fagforbund – både om manglende tid og ressourcer i sagsbehandlingen, manglende viden om konkrete handicaps og manglende politisk prioritering af området.

Skal lytte og coache

Kate Bøgh understregede, at det er en ledelsesmæssig opgave at sikre bedre sammenhæng i indsatserne. Ansvaret skal aldrig placeres hos den enkelte sagsbehandler.

– Men der skal også være en enighed om, hvilken opgave og rolle den enkelte medarbejder så har – og hvilken rolle, borgeren har. Jeg mener ikke, at vores sagsbehandlere behøver at have konkret viden om alle handicaps, men de skal kunne lytte og være i stand til at coache borgerne ift. konkrete problematikker, sagde Kate Bøgh.

– Her er jeg meget inspireret af Esbjerg Kommune, som sammen med borgerne prøver at afdække den enkeltes behov, inden de bliver et cpr-nummer i systemet – og så sagen ikke kun kommer til at handle om: ”Hvad kan jeg kræve?” sagde Kate Bøgh blandt andet, og var hurtig i vendingen, da en brugerrepræsentant efterlyste, at kommunerne skulle være lidt mindre ’kommuneagtig’ i deres tilgang til borgerne.

– Hvis vi skal være mindre kommuneagtige, skal I lade være med at være så handicaporganisations-agtige, replicerede Kate Bøgh.
Hun delte også erfaringer fra sin egen kommune, Favrskov, hvor man har åbnet et nyt kontor ude i byen under navnet Ny Social Service. Her kan borgerne gå ind fra gaden uden tidsbestilling og få en snak med en medarbejder om givne problemer.

– Det betyder, at vi kan få startet nogle af sagerne op på en bedre og rigtigere måde, som både giver kortere sagsbehandlingstid og bedre løsninger.

FSD vidt omkring i debatterne

Vanen tro favnede Folkemøde-debatterne vidt: Dyneløfteri via sociale medier, personlige data i sundhed og STU’en under pres var andre emner, som Kate Bøgh nåede også at give sine holdninger til kende i. Charlotte Markussen, direktør i Høje Taastrup Kommune og medlem af FSDs hovedbestyrelse, deltog i i alt tre debatter om bedre service, styrket borgerkontakt og kvalitet i sagsbehandlingen, social arv i kriminalitet og håndteringen af æresrelaterede konflikter.