Kommunalt samarbejde med Familieretshuset om komplekse familiesager

Tina Juul Rasmussen, journalist

Af Tina Juul Rasmussen, journalist

tina@juul-kommunikation.com

Seneste nyt

Nedtælling til Årsmøde 2024

  
Børn- og ungeforvaltningerne/socialforvaltningerne modtager inden længe invitation fra Familieretshuset. 

Det nye familieretlige system, som trådte i kraft 1. april 2019, medfører et styrket samarbejde mellem Familieretshuset og de kommunale sociale myndigheder i sager om familieretlig udredning. Derfor inviterer Familieretshuset i den nærmeste fremtid samarbejdspartnere i kommunerne til lokale møder, hvor Familieretshuset vil informere om de nye regler og uddybe, hvordan vi konkret kan styrke samarbejdet.

– Det er første gang, vi skal arbejde sammen om familierne på denne måde, og vi glæder os rigtig meget til at komme i gang med et godt og konstruktivt samarbejde. Formålet med møderne er at give et overblik over de vigtigste nyskabelser og sætte fokus på, hvordan vi får etableret samarbejdet til gavn for de familier, der har sager hos både Familieretshuset og kommunen, siger vicedirektør for familieret Jacob Buch, Familieretshuset.

Familieretshuset er forpligtet til at kontakte kommunen

Det styrkede samarbejde har især fokus på de familier, der har en § 7-sag (familieretlig udredning) i Familieretshuset. Sagerne er komplekse, fordi familierne er påvirket af flere risikofaktorer, som fx et højt konfliktniveau mellem forældrene, manglende tillid, vold, misbrug, psykisk sygdom og social udsathed. Familierne vil ofte modtage støtteforanstaltninger efter den socialretlige lovgivning.

Når Familieretshuset begynder sagsbehandlingen af en § 7-sag, er Familieretshuset forpligtet til at kontakte kommunen og etablere et samarbejde i de sager, hvor det er relevant og nødvendigt for at finde helhedsorienterede løsninger for familien og for at afdække, hvad der er bedst for barnet. På den måde bliver kommunen også opmærksom på, at familien har en familieretlig sag om forældremyndighed, barnets bopæl eller samvær.

Kontakten sker telefonisk, skriftligt eller ved møder

Den indledende kontakt mellem kommunerne og Familieretshuset vil typisk ske telefonisk eller skriftligt, og der kan derudover – når og hvis det skønnes nødvendigt – holdes tværsektorielle møder i konkrete sager med deltagelse af en eller begge parter, barnet og kommunale myndigheder. Formålet er, at Familieretshuset kan behandle sagen på et bredt og tværfagligt grundlag, som omfatter kommunens socialfaglige viden om familien.

Det er vigtigt, at Familieretshuset og kommunerne udveksler oplysninger om barnets og familiens situation, så Familieretshuset kan levere det fornødne grundlag til familieretten, som i sidste ende skal træffe afgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl eller samvær.

Læs mere i Børne- og Socialministeriets pjece: Kommunernes og Familieretshusets samarbejde i familieretlige sager.

Temadage på vej

Familieretshuset planlægger i øvrigt på et senere tidspunkt at holde en række nationale temadage om nyeste viden inden for lovgivningen og indsatsen for brudte familier.

Familieretshuset står på skuldrene af den tidligere Statsforvaltning. 1. april 2019 blev Statsforvaltningen afløst af Familieretshuset, som er indgangen til et nyt, enstrenget familieretligt system, hvor alle opgaver for brudte familier løses.

Her vil være fokus på at styrke forældrenes samarbejde om barnets trivsel og en udredning af de komplekse sager. Barnet er det bærende hensyn, og der er derfor oprettet en særlig børneenhed med en kontaktperson til barnet. Udover familieretlige sager behandler Familieretshuset også andre sager om familiernes personlige forhold, fx adoption og værgemål.

Besøg familieretshuset.dk for mere information.

Kommunalt samarbejde med Familieretshuset om komplekse familiesager

Tina Juul Rasmussen, journalist

Af Tina Juul Rasmussen, journalist

tina@juul-kommunikation.com

Børn- og ungeforvaltningerne/socialforvaltningerne modtager inden længe invitation fra Familieretshuset. 

Det nye familieretlige system, som trådte i kraft 1. april 2019, medfører et styrket samarbejde mellem Familieretshuset og de kommunale sociale myndigheder i sager om familieretlig udredning. Derfor inviterer Familieretshuset i den nærmeste fremtid samarbejdspartnere i kommunerne til lokale møder, hvor Familieretshuset vil informere om de nye regler og uddybe, hvordan vi konkret kan styrke samarbejdet.

– Det er første gang, vi skal arbejde sammen om familierne på denne måde, og vi glæder os rigtig meget til at komme i gang med et godt og konstruktivt samarbejde. Formålet med møderne er at give et overblik over de vigtigste nyskabelser og sætte fokus på, hvordan vi får etableret samarbejdet til gavn for de familier, der har sager hos både Familieretshuset og kommunen, siger vicedirektør for familieret Jacob Buch, Familieretshuset.

Familieretshuset er forpligtet til at kontakte kommunen

Det styrkede samarbejde har især fokus på de familier, der har en § 7-sag (familieretlig udredning) i Familieretshuset. Sagerne er komplekse, fordi familierne er påvirket af flere risikofaktorer, som fx et højt konfliktniveau mellem forældrene, manglende tillid, vold, misbrug, psykisk sygdom og social udsathed. Familierne vil ofte modtage støtteforanstaltninger efter den socialretlige lovgivning.

Når Familieretshuset begynder sagsbehandlingen af en § 7-sag, er Familieretshuset forpligtet til at kontakte kommunen og etablere et samarbejde i de sager, hvor det er relevant og nødvendigt for at finde helhedsorienterede løsninger for familien og for at afdække, hvad der er bedst for barnet. På den måde bliver kommunen også opmærksom på, at familien har en familieretlig sag om forældremyndighed, barnets bopæl eller samvær.

Kontakten sker telefonisk, skriftligt eller ved møder

Den indledende kontakt mellem kommunerne og Familieretshuset vil typisk ske telefonisk eller skriftligt, og der kan derudover – når og hvis det skønnes nødvendigt – holdes tværsektorielle møder i konkrete sager med deltagelse af en eller begge parter, barnet og kommunale myndigheder. Formålet er, at Familieretshuset kan behandle sagen på et bredt og tværfagligt grundlag, som omfatter kommunens socialfaglige viden om familien.

Det er vigtigt, at Familieretshuset og kommunerne udveksler oplysninger om barnets og familiens situation, så Familieretshuset kan levere det fornødne grundlag til familieretten, som i sidste ende skal træffe afgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl eller samvær.

Læs mere i Børne- og Socialministeriets pjece: Kommunernes og Familieretshusets samarbejde i familieretlige sager.

Temadage på vej

Familieretshuset planlægger i øvrigt på et senere tidspunkt at holde en række nationale temadage om nyeste viden inden for lovgivningen og indsatsen for brudte familier.

Familieretshuset står på skuldrene af den tidligere Statsforvaltning. 1. april 2019 blev Statsforvaltningen afløst af Familieretshuset, som er indgangen til et nyt, enstrenget familieretligt system, hvor alle opgaver for brudte familier løses.

Her vil være fokus på at styrke forældrenes samarbejde om barnets trivsel og en udredning af de komplekse sager. Barnet er det bærende hensyn, og der er derfor oprettet en særlig børneenhed med en kontaktperson til barnet. Udover familieretlige sager behandler Familieretshuset også andre sager om familiernes personlige forhold, fx adoption og værgemål.

Besøg familieretshuset.dk for mere information.