Årsmøde 2021: Bare rolig – Folketinget er stadig ikke tryg ved kommunernes indsats

Tina Juul Rasmussen, journalist

Af Tina Juul Rasmussen, journalist

tina@juul-kommunikation.com

Seneste nyt

Nedtælling til Årsmøde 2024

  
Handicapområdet har fyldt meget i debatten efter økonomiaftalen tidligere i år. Og selvom kommunerne fik lov at beholde området, har Folketinget bedt om en kulegravning af, om man opfylder servicelovens bestemmelser. Om det bliver til en ny tørresnor, får vi at se, sagde landformand Jakob Bigum Lundberg i sin beretning til FSD’s Årsmødet 2021.

– Kunne vi ikke få en mere grundlæggende snak, om vi virkelig vil fortsætte ad rettighedstænkningens vej, eller om vi kan skabe mere glæde ved at vælge samarbejdets sti?
Sådan spurgte Jakob Bigum Lundberg fra talerstolen på FSD’s Årsmøde 2021 i sin første beretning som landsformand. Afsættet var evalueringen af det specialiserede socialområde, som er i fuld gang, og som med specialiserede pakkeforløb kommer til at ændre måden, kommunerne tilrettelægger indsatserne på. Og det forholdt formanden sig kritisk til:
– Jeg håber, man tænker sig godt om. For hvis man indfører standardiserede pakkeforløb, bliver det måske også standardvarer, kommunerne langer over disken. Og hvad så med individuelle ønsker og behov, sagde han og opfordrede til en mere grundlæggende snak om rettighedstænkning kontra dialog og samarbejde om løsninger.

Handicapområdet er løbet med debatten

Jakob Bigum Lundberg konstaterede også, at udover corona så har handicapområdet taget teten i velfærdsdebatten i 2021.
– Store frustrationer gennem flere år blev til store forventninger i 2020, der så igen blev til store skuffelser i økonomiaftalen i 2021. En fuck-finger som Thorkild Olesen udtrykte det. Og lige forinden havde Folketinget også besluttet ikke at støtte et borgerforslag om at flytte hele området. Og den kommunale placering af handicapområdet blev bekræftet i økonomiaftalen og nærede igen frustrationer i flere organisationer, sagde han og fortsatte med slet skjult ironi:
– Men rolig. Folketinget er ikke pludselig blevet tryg ved kommunernes indsats. For nu har Statsrevisorerne bedt Rigsrevisionen undersøge, om kommunerne opfylder servicelovens bestemmelser på handicapområdet, og om ministeriet fører et tilstrækkeligt tilsyn. Nærmere bestemt skal merudgiftsydelser og tabt arbejdsfortjeneste kulegraves. Resultaterne af det arbejde kan vi forvente til foråret. Er det en ny tørresnor, der er ved at blive hængt op, eller kunne vi mon håbe, at også revisorer kan se, at ingen offentlig myndighed har en ærlig chance for at skabe tilfredshed med de regelsæt. Økonomiaftalen lægger også op til en gennemgang af reglerne. Vi skal indgå konstruktivt i det arbejde, men vi må nok også være realistiske i forventningerne.

Hvilken hjælp skal kommunerne levere?

Og forventninger er netop temaet for FSD’s Årsmøde i år under overskriften: Forventninger og realiteter skal gå hånd i hånd. Det italesatte Jakob Bigum Lundberg sådan her:
– Der er i den grad behov for, at vi får en større debat og derefter større tydelighed omkring, hvilken hjælp kommunen skal levere, og hvornår det måske ikke gør noget, at vi er afhængige af hinandens hjælp – forældre og venner. Det er også en del af livet, at vi er noget for hinanden.
Målet må være en øget tillid til den kommunale opgaveløsning – både fra borgere, organisationer og Folketing. Men for at nå dertil kræver det noget af alle parter. Derfor glæder jeg mig meget til paneldebatten i eftermiddag, hvor vi netop har inviteret nogle centrale stemmer i debatten.
Læs hele formandens beretning her

Årsmøde 2021: Bare rolig – Folketinget er stadig ikke tryg ved kommunernes indsats

Tina Juul Rasmussen, journalist

Af Tina Juul Rasmussen, journalist

tina@juul-kommunikation.com

Handicapområdet har fyldt meget i debatten efter økonomiaftalen tidligere i år. Og selvom kommunerne fik lov at beholde området, har Folketinget bedt om en kulegravning af, om man opfylder servicelovens bestemmelser. Om det bliver til en ny tørresnor, får vi at se, sagde landformand Jakob Bigum Lundberg i sin beretning til FSD’s Årsmødet 2021.

– Kunne vi ikke få en mere grundlæggende snak, om vi virkelig vil fortsætte ad rettighedstænkningens vej, eller om vi kan skabe mere glæde ved at vælge samarbejdets sti?
Sådan spurgte Jakob Bigum Lundberg fra talerstolen på FSD’s Årsmøde 2021 i sin første beretning som landsformand. Afsættet var evalueringen af det specialiserede socialområde, som er i fuld gang, og som med specialiserede pakkeforløb kommer til at ændre måden, kommunerne tilrettelægger indsatserne på. Og det forholdt formanden sig kritisk til:
– Jeg håber, man tænker sig godt om. For hvis man indfører standardiserede pakkeforløb, bliver det måske også standardvarer, kommunerne langer over disken. Og hvad så med individuelle ønsker og behov, sagde han og opfordrede til en mere grundlæggende snak om rettighedstænkning kontra dialog og samarbejde om løsninger.

Handicapområdet er løbet med debatten

Jakob Bigum Lundberg konstaterede også, at udover corona så har handicapområdet taget teten i velfærdsdebatten i 2021.
– Store frustrationer gennem flere år blev til store forventninger i 2020, der så igen blev til store skuffelser i økonomiaftalen i 2021. En fuck-finger som Thorkild Olesen udtrykte det. Og lige forinden havde Folketinget også besluttet ikke at støtte et borgerforslag om at flytte hele området. Og den kommunale placering af handicapområdet blev bekræftet i økonomiaftalen og nærede igen frustrationer i flere organisationer, sagde han og fortsatte med slet skjult ironi:
– Men rolig. Folketinget er ikke pludselig blevet tryg ved kommunernes indsats. For nu har Statsrevisorerne bedt Rigsrevisionen undersøge, om kommunerne opfylder servicelovens bestemmelser på handicapområdet, og om ministeriet fører et tilstrækkeligt tilsyn. Nærmere bestemt skal merudgiftsydelser og tabt arbejdsfortjeneste kulegraves. Resultaterne af det arbejde kan vi forvente til foråret. Er det en ny tørresnor, der er ved at blive hængt op, eller kunne vi mon håbe, at også revisorer kan se, at ingen offentlig myndighed har en ærlig chance for at skabe tilfredshed med de regelsæt. Økonomiaftalen lægger også op til en gennemgang af reglerne. Vi skal indgå konstruktivt i det arbejde, men vi må nok også være realistiske i forventningerne.

Hvilken hjælp skal kommunerne levere?

Og forventninger er netop temaet for FSD’s Årsmøde i år under overskriften: Forventninger og realiteter skal gå hånd i hånd. Det italesatte Jakob Bigum Lundberg sådan her:
– Der er i den grad behov for, at vi får en større debat og derefter større tydelighed omkring, hvilken hjælp kommunen skal levere, og hvornår det måske ikke gør noget, at vi er afhængige af hinandens hjælp – forældre og venner. Det er også en del af livet, at vi er noget for hinanden.
Målet må være en øget tillid til den kommunale opgaveløsning – både fra borgere, organisationer og Folketing. Men for at nå dertil kræver det noget af alle parter. Derfor glæder jeg mig meget til paneldebatten i eftermiddag, hvor vi netop har inviteret nogle centrale stemmer i debatten.
Læs hele formandens beretning her