FSD til minister: Læg Thors hammer væk

Af Helle Linnet, formand for Foreningen af kommunale social-, sundheds- og arbejdsmarkedschefer i Danmark (FSD) og direktør i Vordingborg Kommune og Lone Becker, medlem af forretningsudvalget i FSD og direktør i Thisted Kommune

Seneste nyt

Nedtælling til Årsmøde 2024

  
Forenklingen af reglerne på beskæftigelsesområdet skaber glæde i landets jobcentre, men branchen efterspørger tillidsfuldt samarbejde, skriver medlemmer af Foreningen af Socialchefer i Danmark i en klumme på Altinget.

Den nye politiske aftale om regelforenkling på beskæftigelsesområdet, som blev indgået i sidste uge, spreder forventningsfuld glæde i kommunernes jobcentre.Her ser ledere og medarbejdere frem til, at de får bedre muligheder for at sætte fokus på de enkelte ledige og deres behov. I stedet for de hidtidige meget rigide regler og detaljerede proceskrav bliver det nu muligt at prioritere, at samtalerne med og indsatsen for de ledige skal tilrettelægges, så den enkelte får de allerbedste vilkår for at komme videre i sit arbejdsliv.

I Foreningen af kommunale social-, sundheds- og arbejdsmarkedschefer i Danmark (FSD) tænker vi faktisk, at det også kan være et tiltrængt skridt hen imod at give jobcentrene bedre arbejdsvilkår. Deres omdømme med meget bureaukrati og fastlåste krav til hyppighed og tidsintervaller mellem samtaler og så videre, uafhængigt af de reelle jobmuligheder, har givet mange borgere en oplevelse af et meningsløst system.

Glæder os til større fleksibilitet

Derfor giver det stor mening, at vi med de nye regler får tid til at fokusere på de ledige, som skal guides gennem koordinerede forløb med både social- og sundhedsområdet, eller som har behov for at ændre kurs i forhold til et arbejdsliv i fremtiden.

Vi ved, at mange af de ledige, som slås med andre problemer end ledighed, oplever, at jobcentrene ikke har haft tid til at hjælpe dem med at koordinere indsatserne på tværs af sektorer eller at tage first things first. For det er en meget tidskrævende proces at få denne gruppe med i opsvinget og væksten i beskæftigelsen.

Den entydige erfaring i jobcentrene er, at vi har størst succes med vores indsatser, når vi er inddragende og motiverende i samarbejdet med borgerne. Vi forestiller os, at ministeren også ønsker at have et godt samarbejde med jobcentrene.

Helle Linnet og Lone Becker, FSD

Af samme grund glæder vi os til at se erfaringerne fra projektet ”Flere skal med”, som netop fokuserer på et tæt forløb med ledige med lang tid på offentlig forsørgelse. Vi glæder os også over, at for eksempel kravene til jobsøgning for borgere, som var på vej på barsel eller ud i arbejde, nu er væk. De gav slet ingen mening.

Skal vi drysse lidt malurt i bægeret, havde vi håbet på, at antallet af ydelseskategorier var blevet færre. Det ville have givet et bedre overblik over lovgivningen, som stadig er kompleks. Men det, satser vi så på, kommer med i næste omgang. Vi satser også stærkt på, at når vejledningerne til loven er skrevet, så fastholdes de ens regler på tværs af grupper. Det gør reglerne nemmere at administrere, og ikke mindst bliver det nemmere for borgerne at gennemskue, hvilket forløb de kan forvente. En stor del af udfordringen i dag er, at reglerne er så komplekse, at de kan være svære at forklare – og dermed er virkeligt svære at forsvare.

A-kasser skal tænke i brancheskift

Som et led i aftalen skal A-kasserne forsøgsvis overtage nogle af de lediges forløb i de første tre måneder. Jobcentrene og kommunerne har i dag et godt samarbejde, så vi ønsker dem held og lykke med opgaven – og anbefaler blot, at de forfølger den hurtige og effektive indsats, jobcentrene står for. Og selvom det nok er imod A-kassernes umiddelbare interesse, vil vi opfordre dem til at tænke i baner af brancheskift for de ledige, som har svært ved at finde job inden for deres fagområde. Vores erfaring er, at det har været en vigtig brik i beskæftigelsesindsatsen.

I kommunerne er vores motivation at få de ledige i vores lokalområder i arbejde. For os er det en grundværdi, at det enkelte menneske har mulighed for at bidrage til samfundet og det fællesskab, vi alle betaler til over skatten og kan gøre brug af på lige fod. Men vi har også et stærkt incitament på grund af refusionsreformen, som gør det meget kostbart for os, hvis vi ikke hurtigt får vendt borgere fra passiv til aktiv forsørgelse. Vi har en stærk interesse i at samarbejde med beskæftigelsesministeren om de borgerstemmer, som for tiden tydeligt høres på især førtidspensionsområdet.

Jobcentre vil gerne opleves som motiverende og den helt rigtige samarbejdspartner for borgerne – også for dem, som har svært ved at vende tilbage til arbejdsmarkedet på ordinære vilkår. Som vi forstår de nye regelforenklinger, får kommunerne nu plads til i højere grad at kunne prioritere at arbejde endnu mere intensivt med disse borgergrupper.

Ingen grund til at true os

Den entydige erfaring i jobcentrene er, at vi har størst succes med vores indsatser, når vi er inddragende og motiverende i samarbejdet med borgerne. Vi forestiller os, at ministeren også ønsker at have et godt samarbejde med jobcentrene. Derfor skal Troels Lund Poulsen lade den omtalte Thors hammer blive i det rige, hvor der skal samarbejdes med Odin. At blive målt og vejet ud fra de præmisser, den enkelte kommune har, er vi vant til. Det skræmmer os ikke. Og derfor er der heller ingen grund til at true os.

Læs indlægget på Altinget her

FSD til minister: Læg Thors hammer væk

Af Helle Linnet, formand for Foreningen af kommunale social-, sundheds- og arbejdsmarkedschefer i Danmark (FSD) og direktør i Vordingborg Kommune og Lone Becker, medlem af forretningsudvalget i FSD og direktør i Thisted Kommune

Forenklingen af reglerne på beskæftigelsesområdet skaber glæde i landets jobcentre, men branchen efterspørger tillidsfuldt samarbejde, skriver medlemmer af Foreningen af Socialchefer i Danmark i en klumme på Altinget.
FSD til minister: Læg Thors hammer væk

Den nye politiske aftale om regelforenkling på beskæftigelsesområdet, som blev indgået i sidste uge, spreder forventningsfuld glæde i kommunernes jobcentre.Her ser ledere og medarbejdere frem til, at de får bedre muligheder for at sætte fokus på de enkelte ledige og deres behov. I stedet for de hidtidige meget rigide regler og detaljerede proceskrav bliver det nu muligt at prioritere, at samtalerne med og indsatsen for de ledige skal tilrettelægges, så den enkelte får de allerbedste vilkår for at komme videre i sit arbejdsliv.

I Foreningen af kommunale social-, sundheds- og arbejdsmarkedschefer i Danmark (FSD) tænker vi faktisk, at det også kan være et tiltrængt skridt hen imod at give jobcentrene bedre arbejdsvilkår. Deres omdømme med meget bureaukrati og fastlåste krav til hyppighed og tidsintervaller mellem samtaler og så videre, uafhængigt af de reelle jobmuligheder, har givet mange borgere en oplevelse af et meningsløst system.

Glæder os til større fleksibilitet

Derfor giver det stor mening, at vi med de nye regler får tid til at fokusere på de ledige, som skal guides gennem koordinerede forløb med både social- og sundhedsområdet, eller som har behov for at ændre kurs i forhold til et arbejdsliv i fremtiden.

Vi ved, at mange af de ledige, som slås med andre problemer end ledighed, oplever, at jobcentrene ikke har haft tid til at hjælpe dem med at koordinere indsatserne på tværs af sektorer eller at tage first things first. For det er en meget tidskrævende proces at få denne gruppe med i opsvinget og væksten i beskæftigelsen.

Den entydige erfaring i jobcentrene er, at vi har størst succes med vores indsatser, når vi er inddragende og motiverende i samarbejdet med borgerne. Vi forestiller os, at ministeren også ønsker at have et godt samarbejde med jobcentrene.

Helle Linnet og Lone Becker, FSD

Af samme grund glæder vi os til at se erfaringerne fra projektet ”Flere skal med”, som netop fokuserer på et tæt forløb med ledige med lang tid på offentlig forsørgelse. Vi glæder os også over, at for eksempel kravene til jobsøgning for borgere, som var på vej på barsel eller ud i arbejde, nu er væk. De gav slet ingen mening.

Skal vi drysse lidt malurt i bægeret, havde vi håbet på, at antallet af ydelseskategorier var blevet færre. Det ville have givet et bedre overblik over lovgivningen, som stadig er kompleks. Men det, satser vi så på, kommer med i næste omgang. Vi satser også stærkt på, at når vejledningerne til loven er skrevet, så fastholdes de ens regler på tværs af grupper. Det gør reglerne nemmere at administrere, og ikke mindst bliver det nemmere for borgerne at gennemskue, hvilket forløb de kan forvente. En stor del af udfordringen i dag er, at reglerne er så komplekse, at de kan være svære at forklare – og dermed er virkeligt svære at forsvare.

A-kasser skal tænke i brancheskift

Som et led i aftalen skal A-kasserne forsøgsvis overtage nogle af de lediges forløb i de første tre måneder. Jobcentrene og kommunerne har i dag et godt samarbejde, så vi ønsker dem held og lykke med opgaven – og anbefaler blot, at de forfølger den hurtige og effektive indsats, jobcentrene står for. Og selvom det nok er imod A-kassernes umiddelbare interesse, vil vi opfordre dem til at tænke i baner af brancheskift for de ledige, som har svært ved at finde job inden for deres fagområde. Vores erfaring er, at det har været en vigtig brik i beskæftigelsesindsatsen.

I kommunerne er vores motivation at få de ledige i vores lokalområder i arbejde. For os er det en grundværdi, at det enkelte menneske har mulighed for at bidrage til samfundet og det fællesskab, vi alle betaler til over skatten og kan gøre brug af på lige fod. Men vi har også et stærkt incitament på grund af refusionsreformen, som gør det meget kostbart for os, hvis vi ikke hurtigt får vendt borgere fra passiv til aktiv forsørgelse. Vi har en stærk interesse i at samarbejde med beskæftigelsesministeren om de borgerstemmer, som for tiden tydeligt høres på især førtidspensionsområdet.

Jobcentre vil gerne opleves som motiverende og den helt rigtige samarbejdspartner for borgerne – også for dem, som har svært ved at vende tilbage til arbejdsmarkedet på ordinære vilkår. Som vi forstår de nye regelforenklinger, får kommunerne nu plads til i højere grad at kunne prioritere at arbejde endnu mere intensivt med disse borgergrupper.

Ingen grund til at true os

Den entydige erfaring i jobcentrene er, at vi har størst succes med vores indsatser, når vi er inddragende og motiverende i samarbejdet med borgerne. Vi forestiller os, at ministeren også ønsker at have et godt samarbejde med jobcentrene. Derfor skal Troels Lund Poulsen lade den omtalte Thors hammer blive i det rige, hvor der skal samarbejdes med Odin. At blive målt og vejet ud fra de præmisser, den enkelte kommune har, er vi vant til. Det skræmmer os ikke. Og derfor er der heller ingen grund til at true os.

Læs indlægget på Altinget her