Årsmøde 2023: Temaet bliver ’styring og ledelse i det frisatte velfærdssamfund’

Tina Juul Rasmussen, journalist

Af Tina Juul Rasmussen, journalist

tina@juul-kommunikation.com

Seneste nyt

Nedtælling til Årsmøde 2024

  
Og du er som deltager inviteret til at deltage i debatten, allerede inden årsmødet går i gang. Hovedbestyrelsen i Kommunale Velfærdschefer har nemlig besluttet at udvikle formen på debatten i salen om fremtidens velfærd i et tæt samarbejde med Mandag Morgen.

Baggrunden er, at vi skal fra velfærdsstat til velfærdssamfund. Det skriver regeringen i sit regeringsgrundlag. I den udvikling indgår frisættelse fra de nuværende styringskrav, langt mere brugerinddragelse og -ansvar, aktivering af civilsamfundet og ikke mindst endnu større kvalitet og værdi for borgerne i velfærdsydelserne.

Overfor det står vi som kommunale chefer med velbeskrevne strukturelle og økonomiske udfordringer: Især en demografisk udvikling med flere plejekrævende ældre, vanskeligheder med at sikre tilstrækkelige og uddannede medarbejdere, udgiftsvækst på det specialiserede område, jobcentre med en usikker fremtid og administrative besparelser i den nye økonomiaftale for 2024.

Hvor ligger benspænd, krav og muligheder?

Derfor skal kræfterne prioriteres helt rigtigt. Det kalder på nye styrings- og ledelsesmæssige tanker og indsatser. Men hvilke? Hvor ligger benspændene, kravene – og mulighederne? Og hvordan kommer vi som ledere i mål med de til tider modsatrettede dagsordener?

Det vil vi diskutere på årsmødet 2023 med hinanden, gæster og i partnerskab med Mandag Morgen. Og vi vil gøre det i en ny form, hvor du som deltager får en væsentlig rolle at spille. Forud for årsmødet sender vi en survey ud, hvor vi præsenterer årsmødetemaets udfordringer og mulige løsninger. Og på selve årsmødet vil vi i fællesskab forsøge at formulere løsninger og budskaber på disse samme udfordringer og løsninger.

Så kom og byd ind med din viden, ekspertise og erfaringer. Du kan tilmelde dig her.

Det foreløbige program bliver offentliggjort i uge 23.

Årsmøde 2023: Temaet bliver ’styring og ledelse i det frisatte velfærdssamfund’

Tina Juul Rasmussen, journalist

Af Tina Juul Rasmussen, journalist

tina@juul-kommunikation.com

Og du er som deltager inviteret til at deltage i debatten, allerede inden årsmødet går i gang. Hovedbestyrelsen i Kommunale Velfærdschefer har nemlig besluttet at udvikle formen på debatten i salen om fremtidens velfærd i et tæt samarbejde med Mandag Morgen.

Baggrunden er, at vi skal fra velfærdsstat til velfærdssamfund. Det skriver regeringen i sit regeringsgrundlag. I den udvikling indgår frisættelse fra de nuværende styringskrav, langt mere brugerinddragelse og -ansvar, aktivering af civilsamfundet og ikke mindst endnu større kvalitet og værdi for borgerne i velfærdsydelserne.

Overfor det står vi som kommunale chefer med velbeskrevne strukturelle og økonomiske udfordringer: Især en demografisk udvikling med flere plejekrævende ældre, vanskeligheder med at sikre tilstrækkelige og uddannede medarbejdere, udgiftsvækst på det specialiserede område, jobcentre med en usikker fremtid og administrative besparelser i den nye økonomiaftale for 2024.

Hvor ligger benspænd, krav og muligheder?

Derfor skal kræfterne prioriteres helt rigtigt. Det kalder på nye styrings- og ledelsesmæssige tanker og indsatser. Men hvilke? Hvor ligger benspændene, kravene – og mulighederne? Og hvordan kommer vi som ledere i mål med de til tider modsatrettede dagsordener?

Det vil vi diskutere på årsmødet 2023 med hinanden, gæster og i partnerskab med Mandag Morgen. Og vi vil gøre det i en ny form, hvor du som deltager får en væsentlig rolle at spille. Forud for årsmødet sender vi en survey ud, hvor vi præsenterer årsmødetemaets udfordringer og mulige løsninger. Og på selve årsmødet vil vi i fællesskab forsøge at formulere løsninger og budskaber på disse samme udfordringer og løsninger.

Så kom og byd ind med din viden, ekspertise og erfaringer. Du kan tilmelde dig her.

Det foreløbige program bliver offentliggjort i uge 23.