Årsmøde 2019: Fremtidens velfærd – udvikling eller afvikling?

Tina Juul Rasmussen, journalist

Af Tina Juul Rasmussen, journalist

tina@juul-kommunikation.com

Seneste nyt

Nedtælling til Årsmøde 2024

  
Med blikket stift rettet mod de blinkende alarmer for fremtidens velfærd mødes i disse dage 200 af de mest indflydelsesrige chefer i Danmark til konference. 

Fra NB Nyt den 1.11.2019:

De er blandt de mest indflydelsesrige personer i det offentlige Danmark.Tilsammen har de ansvaret for et årsbudget på over 200 milliarder kroner, der ifølge Danmarks Statistik og lidt afhængigt af, hvordan man ser det, skal dække velfærdsydelser til godt 500.000 borgere.Ja, rigtig gættet: Det drejer sig om social-, sundheds- og arbejdsmarkedschefer. Deres forening FSD – populært kaldet socialchefforeningen – afholder nemlig i disse dage årsmøde.Som en af årsmødets oplægsholdere, Jane Heitmann (V), konstaterede:“Social-, sundheds- og arbejdsmarkedscheferne er det kommunale Kinder-æg, du ikke kan komme uden om i kommunerne.”Den dagsorden, de sætter, er derfor central. Men hvad er det så for en dagsorden, denne gruppe indflydelsesrige personer har sat for disse to dage af deres årsmøde?

Fremtidens velfærd: Udvikling eller afvikling

Så enkelt er det – eller så komplekst. En af de første ting, du møder på årsmødet, er drøftelsen af kompleksitet, som blev tydeliggjort ved formanden Helle Linnets åbning af årsmødet.”Offentlig ledelse er en balancekunst i på en og samme tid at agere inden for de lovgivningsmæssige rammer, styre en stram økonomi, opfylde lokalpolitiske ønsker om god service samt leve op til borgernes og medarbejdernes forventninger og krav,” sagde hun.Med andre ord skal forvaltningscheferne medvirke til, at de fagprofessionelle medarbejdere bringes sammen om grænsekrydsende kerneopgaver inde i Kinder-ægget på tværs af de tre forvaltningssøjler social- sundhed- og arbejdsmarked, hvis det skal lykkedes at udvikle vores velfærd.I hel naturlig tråd af dette har FSD inviteret social- og indenrigsminister Astrid Krag (S), til at give hendes bud på en velfærd i vækst og udvikling.

Læs hele artiklen fra Årsmødet 2019 i NB Nyt her

Årsmøde 2019: Fremtidens velfærd – udvikling eller afvikling?

Tina Juul Rasmussen, journalist

Af Tina Juul Rasmussen, journalist

tina@juul-kommunikation.com

Med blikket stift rettet mod de blinkende alarmer for fremtidens velfærd mødes i disse dage 200 af de mest indflydelsesrige chefer i Danmark til konference. 

Fra NB Nyt den 1.11.2019:

De er blandt de mest indflydelsesrige personer i det offentlige Danmark.Tilsammen har de ansvaret for et årsbudget på over 200 milliarder kroner, der ifølge Danmarks Statistik og lidt afhængigt af, hvordan man ser det, skal dække velfærdsydelser til godt 500.000 borgere.Ja, rigtig gættet: Det drejer sig om social-, sundheds- og arbejdsmarkedschefer. Deres forening FSD – populært kaldet socialchefforeningen – afholder nemlig i disse dage årsmøde.Som en af årsmødets oplægsholdere, Jane Heitmann (V), konstaterede:“Social-, sundheds- og arbejdsmarkedscheferne er det kommunale Kinder-æg, du ikke kan komme uden om i kommunerne.”Den dagsorden, de sætter, er derfor central. Men hvad er det så for en dagsorden, denne gruppe indflydelsesrige personer har sat for disse to dage af deres årsmøde?

Fremtidens velfærd: Udvikling eller afvikling

Så enkelt er det – eller så komplekst. En af de første ting, du møder på årsmødet, er drøftelsen af kompleksitet, som blev tydeliggjort ved formanden Helle Linnets åbning af årsmødet.”Offentlig ledelse er en balancekunst i på en og samme tid at agere inden for de lovgivningsmæssige rammer, styre en stram økonomi, opfylde lokalpolitiske ønsker om god service samt leve op til borgernes og medarbejdernes forventninger og krav,” sagde hun.Med andre ord skal forvaltningscheferne medvirke til, at de fagprofessionelle medarbejdere bringes sammen om grænsekrydsende kerneopgaver inde i Kinder-ægget på tværs af de tre forvaltningssøjler social- sundhed- og arbejdsmarked, hvis det skal lykkedes at udvikle vores velfærd.I hel naturlig tråd af dette har FSD inviteret social- og indenrigsminister Astrid Krag (S), til at give hendes bud på en velfærd i vækst og udvikling.

Læs hele artiklen fra Årsmødet 2019 i NB Nyt her