Læs FSD’s høringssvar på hjemmesiden

FSD bliver løbende inviteret til at afgive høringssvar til nye bekendtgørelser og lovforslag på de områder, som foreningen dækker. Som noget nyt lægges høringssvarene løbende på hjemmesiden.

FSD afgiver løbende høringssvar til lovforslag og bekendtgørelser på de områder, foreningen dækker: social, sundhed, beskæftigelse, integration og ældre. Læs dem her

Læs FSD’s høringssvar på hjemmesiden

FSD bliver løbende inviteret til at afgive høringssvar til nye bekendtgørelser og lovforslag på de områder, som foreningen dækker. Som noget nyt lægges høringssvarene løbende på hjemmesiden.
Er det et konfliktniveau, vi ønsker?

FSD afgiver løbende høringssvar til lovforslag og bekendtgørelser på de områder, foreningen dækker: social, sundhed, beskæftigelse, integration og ældre. Læs dem her