Danmark ligger i EU-top på det sociale område

Af Lise Plougmann Willer, direktør i Esbjerg Kommune

Seneste nyt

Nedtælling til Årsmøde 2024

  
Danmark klarer sig ganske flot på det sociale område, sammenlignet med andre lande i EU. Det viser en analyse af den såkaldte Europæiske søjle for sociale rettigheder.

FSD er medlem af European Social Network (ESN). Det indbefatter, at FSD hvert år kommenterer på Danmarks nationale afrapportering på det sociale område. Med medlemskabet følger en forpligtigelse til at sprede budskabet om den europæiske søjle for sociale rettigheder.I dette notat gøres status på Danmarks arbejde med de sociale rettigheder. Dermed har FSD et grundlag for at rette fokus på de rettigheder, hvor Danmark halter bagefter, og hvor der er brug for at gøre en særlig indsats.

Hvad er den europæiske søjle for sociale rettigheder?

Formålet med ”The European Pillar of Social Rights” er, at skabe en ”søjle” af sociale rettigheder, som skal medvirke til at sikre, at der i endnu højere grad bliver skabt et tværeuropæisk arbejdsmarked, der også skal være mere fair. Grundstenene til søjlen blev lagt af Kommissionen da præsident Juncker i 2015 annoncerede hvordan der kunne skabes mere tryghed for arbejdstagere på det europæiske arbejdsmarked. Efter høringer blev søjlen godkendt af Parlamentet, Rådet og Kommissionen i november 2017.Den Europæiske søjle for sociale rettigheder handler om lige muligheder og adgang til arbejdsmarkedet for alle, retfærdige og rimelige arbejdsvilkår samt social beskyttelse og inklusion.Søjlen består af 20 rettigheder på tre overordnede områder:

Lige muligheder og adgang til arbejdsmarkedet

1) Uddannelse og livslang læring
2) Ligestilling mellem kønnene
3) Lige muligheder
4) Aktiv beskæftigelsesstøtte

Retfærdige og rimelige arbejdsvilkår

5) Sikker og fleksibel beskæftigelse
6) Lønninger
7) Oplysninger om ansættelsesvilkår og beskyttelse i tilfælde af opsigelser
8) Social dialog og inddragelse af arbejdstagere
9) Balance mellem arbejdsliv og privatliv
10) Et sundt, sikkert og veltilpassat arbejdsmiljø og databeskyttelse

Social beskyttelse og inklusion

11) Børnepasning og støtte til børn
12) Social beskyttelse
13) Arbejdsløshedsunderstøttelse
14) Minimumsindkomst
15) Ældres indkomst og alderspension
16) Sundhedsydelser
17) Inklusion af personer med handicap
18) Langtidspleje 19) Boliger og støtte til hjemløse
20) Adgang til grundlæggende tjenesteydelser

Danmark ligger i top

Danmark ligger i top på tværs af de tyve rettigheder. På baggrund af ’Joint Employment Report’ af Europa-Kommissionen er det muligt at sammenligne hvordan landene præsterer mht. rettighederne, der udgør søjlen.FSD har allerede i 2016 efterlyst et socialt barometer, der kan sammenligne socialpolitikker, beskyttelse og udviklingspotentiale. Med den ”sociale resultattavle” (social scoreboard), der er baseret på data fra Eurostat, er det blevet muligt at sammenligne, hvordan EU-landene præsterer på foreløbig 12 områder baseret på 93 nøgleindikatorer.

Læs hele notatet om Danmarks status på den europæiske søjle for sociale rettigheder her

Danmark ligger i EU-top på det sociale område

Af Lise Plougmann Willer, direktør i Esbjerg Kommune

Danmark klarer sig ganske flot på det sociale område, sammenlignet med andre lande i EU. Det viser en analyse af den såkaldte Europæiske søjle for sociale rettigheder.

FSD er medlem af European Social Network (ESN). Det indbefatter, at FSD hvert år kommenterer på Danmarks nationale afrapportering på det sociale område. Med medlemskabet følger en forpligtigelse til at sprede budskabet om den europæiske søjle for sociale rettigheder.I dette notat gøres status på Danmarks arbejde med de sociale rettigheder. Dermed har FSD et grundlag for at rette fokus på de rettigheder, hvor Danmark halter bagefter, og hvor der er brug for at gøre en særlig indsats.

Hvad er den europæiske søjle for sociale rettigheder?

Formålet med ”The European Pillar of Social Rights” er, at skabe en ”søjle” af sociale rettigheder, som skal medvirke til at sikre, at der i endnu højere grad bliver skabt et tværeuropæisk arbejdsmarked, der også skal være mere fair. Grundstenene til søjlen blev lagt af Kommissionen da præsident Juncker i 2015 annoncerede hvordan der kunne skabes mere tryghed for arbejdstagere på det europæiske arbejdsmarked. Efter høringer blev søjlen godkendt af Parlamentet, Rådet og Kommissionen i november 2017.Den Europæiske søjle for sociale rettigheder handler om lige muligheder og adgang til arbejdsmarkedet for alle, retfærdige og rimelige arbejdsvilkår samt social beskyttelse og inklusion.Søjlen består af 20 rettigheder på tre overordnede områder:

Lige muligheder og adgang til arbejdsmarkedet

1) Uddannelse og livslang læring
2) Ligestilling mellem kønnene
3) Lige muligheder
4) Aktiv beskæftigelsesstøtte

Retfærdige og rimelige arbejdsvilkår

5) Sikker og fleksibel beskæftigelse
6) Lønninger
7) Oplysninger om ansættelsesvilkår og beskyttelse i tilfælde af opsigelser
8) Social dialog og inddragelse af arbejdstagere
9) Balance mellem arbejdsliv og privatliv
10) Et sundt, sikkert og veltilpassat arbejdsmiljø og databeskyttelse

Social beskyttelse og inklusion

11) Børnepasning og støtte til børn
12) Social beskyttelse
13) Arbejdsløshedsunderstøttelse
14) Minimumsindkomst
15) Ældres indkomst og alderspension
16) Sundhedsydelser
17) Inklusion af personer med handicap
18) Langtidspleje 19) Boliger og støtte til hjemløse
20) Adgang til grundlæggende tjenesteydelser

Danmark ligger i top

Danmark ligger i top på tværs af de tyve rettigheder. På baggrund af ’Joint Employment Report’ af Europa-Kommissionen er det muligt at sammenligne hvordan landene præsterer mht. rettighederne, der udgør søjlen.FSD har allerede i 2016 efterlyst et socialt barometer, der kan sammenligne socialpolitikker, beskyttelse og udviklingspotentiale. Med den ”sociale resultattavle” (social scoreboard), der er baseret på data fra Eurostat, er det blevet muligt at sammenligne, hvordan EU-landene præsterer på foreløbig 12 områder baseret på 93 nøgleindikatorer.

Læs hele notatet om Danmarks status på den europæiske søjle for sociale rettigheder her